Den Diplom vindende Backup og Synkroniserings Løsning

GoodSync Manual

Bruges af Goodsync ver 7.2.9 og nyere.

Introduktion

GoodSync synkroniserer en eller flere mapper med filer, det vil sige, GoodSync laver sikkert mapper og alle filer i disse er de samme ved at kopiere de nye eller opdaterede filer fra mapperne hvor de optrådte i mappen hvor de er gamle eller ikke gældende og ved udbredelse sletninger.

GoodSync kan bruges hverdag:
* Synkronisere notebook computer til desktop computer via lokal netværk.
* Holder bruger filer i synk på arbejde og hjemme computer via USB nøgle.
* Backup alle filer fra hoved hard drevet til transportable hard drev eller andre computer.

I denne sektion vi diskuterer udfordringen ved denne synkronisering programmers forside og som Goodsync vellykket udfører.

Backup vs Synkronisation.
Synkronisation sikrer at to mapper holdes i synk medens bruger kan ændre filer på begge sider. Dette er en udført kopiering af forandringer som er sket på den venstre side til den højre side og ændinger som er blevet lavet på den højre side bliver kopieret til den venstre side.
Backup er en en-vejs synkronisation, som er, ændringer lavet på venstre side som bliver flyttet til højre side men ændringer som bliver lavet på højre side bliver ikke flyttet til den venstre side. GoodSync En - Vejs tvungne opgaver tvinger sikkerhedskopi scenariet. En - Vejs bevist opgaver faktisk sikrer at ingen ændringer er lavet på højre (backup) side, som man ikke forventer af sikkererhedskopi siden at lave om på.

Hvorfor synkronisering ikke er ligegyldig.
Synkroniserings opgaven ville se ud til at blive ligegyldig (sammenligne fil modifikationen filer og lade den nyere fil vinde) hvis det ikke var for sletningen at have brug for at blive udbredt. Hvis du sletter en fil på den ene side, GoodSync vil ubrede denne sletning til den anden side af synk opgaven ved sletning af denne fil på den anden side. The sophistication of GoodSync algorithm tillader os hen til udbrede fjernelser korrekt gennem mangfoldige sammenkædet mapper.
En anden komplikation er at bruger kan beslutte at erstatte nyere version af filen med en ældre version. GoodSync kan håndtere denne situation korrekt også, den vil udskifte med den ældre fil version, hvis den detekterer at bruger ønsker sådan en udskiftning.

Kædede synking.
Kædede synking er når du synk mange mapper (lad os sige, A, B, C og D) ved at udføre synk par i ordnet i rækkefølge som et resultat af ændinger (lad os sige, sync A og B, så B og C, så C og D resultatet i ændinger i A til mappe B, og C, og D). GoodSync kan udføre kædede synking korrekt.

Du kan bruge GoodSync kæde til synk filer mellem computers som ikke er forbundet med hinanden.
For eksempel, du kan synk filer mellem arbejde og hjemme computer benyttende USB disk som mellemled:
- Isæt USB Disk (eller enhver transportabel disk) i din arbejds computer.
- Start GoodSync på din arbejds computer og synk mellem arbejds mappe og USB disk.
- Træk din USB disk ud af din arbejds computer og sæt den i din hjemme computer.
- Start GoodSync på din hjemme computer og synk mellem USB disk og hjemme mappen.

Brug GoodSync

Synkronisation step by step.
Typisk GoodSync bruger erfaring består af disse scener:

0. Vælg mapper som skal synkronises.
Bruger valg, venstre og højre mapper som skal synkroniseres.
Gjort kun en gang og opgaven er indstillet.

1. Analyse.
Sker når du klikker på Analyse tasten.
GoodSync analyserer de ændringer som skal laves for at de to mapper er ens.

2. Foreslået synk handlinger anmeldt af brugeren.
Resultatet af analysen er præsenteret til dig i en form af fil/mappe træ.
Venstre eller højre pil viser fil kopierings retningen. Cirkel i midten betyder ingen kopiering.
Krydsede pile menes Foretager sletning. For eksempel, venstre til højre krydsede pile menes at GoodSync opdagede sletning af fil på den venstre side og den ønsker at udføre det på den højre sie.
Gældende effektive retning er mærket med pile eller cirkler grønne og fed.
Andre mulige retninger er mærkeret med grå og uarbejdsdygtige pile eller cirklert.
Du kan ændre retning af synk ved at klikke på de ønskede pil.

3. Synkronisation.
Sker når du klikker på sync tasten.
Fil handlingen foreslåes i analyse og mulige ændringer af bruger er henvendt til selve filerne.
Efter synkronisationen er mapper og filerne i dem nøjagtig ens.

Opgaver.
Hver synkroniseret par af mapper er gemt i en opgave.
Opgaver har også et sæt af muligheder som kontrollerer forskellige aspekter af synkronisations processen.
Enhver opgave har et navn som er bleven spurgt når opgaven er blevet lavet.
Når du starter GoodSync første gang, begyndende navnløse opgave bliver lavet for dig helt automatisk.
GoodSync husker listen med opgaver og disses parametre per computer.
Opgaver kan laves, slettes, omdøbes, analyseres og synked. Alle opgave kommandoerne er i opgave menuen.

- At lave et ny opgave, vælg Opgave -> Ny.
- At skifte mellem opgaverne, klik opgave tast.
- Analyse, Synk, og stop tasten er relateret til kørende opgave.
- At slette en opgave, vælg Opgave -> Slet.

Synk Algoritme.
Dette er en skematisk fremstilling af synkronisations algoritme (den aktuelle algoritme er forholdsvis komplex, den indeholder mange vigtige vendinger og er beskyttede hemmeligheder og dette kan ikke blive diskuteret her):
* Beregne forskellen mellem indeværende fils tilstand og gemt fils tistand for den venstre mappe,
* Beregne forskellen mellem indeværende fils tilstand og gemt fils tistand for den højre mappe,
* Udbrede ændringer som fremkommer på den venstre til den højre side,
* Udbrede ændringer som fremkommer på den højre til den vestre side.
* Hvis ændring sker til den samme fil på begge sider, erklære en Konflikt.

Sikkerhedskopiere Filer: En Vejs Synk.
For GoodSync sikkerhedskopiering er regulær synkronisation som altid sker at være en-vej, så længe bruger ikke manulet ændrer sikerhedskopi filerne. Kun ændrede filer og fil sletning er udført til sikkerhedskopi mapper. Dette er hvorledes du indstiller til sikkerhedskopiering:
- Lav en tom sikkerhedskopi destinations mappe. Sikkerhedskopi destinations mappen må ikke være på samme disk som kilde mappen. Det kan være på et flytbart disk (USB disk eller portabel hard drev) eller en anden computer.
- Lad GoodSync lave den første sikkerhedskopi ved at synkronisere sikkerhedskopiere kilde mappen til sikkerhedskopi destinations mappen.
- Efter dette, når som helst ønsker at sikkerhedskopiere, så bare synk sikkerhedskopiere kilde mappen til sikkerheds destinations mappen.
- Når du behøver at genoprette, sikkerhedskopi destinations mappen indeholdende exakt kopi af sikkerhedskopi kilde mappe, som for den sidste sikkerhedskopi.
- For at sikre sig at sikkerhedskopiere altid foretages en vejs (fra original mappe til sikkerhedskopi mappen og aldrig i den anden retetning), gå til Opgaver -> Muligheder og vælg En Vejs Opgaver.

Opgave Skabeloner.
Opgave skabeloner er en mangelfuld opgave, normalt med højre mappe ikke indstillet. Det er brugt at gemme dine favorit indstillinger af opgave muligheder som en skabelon, således at andre opgaver Jobs let kan lavet fra dette.
At skabe en skabelon fra en opgave, gå til denne opgave og vælg Fil -> Gem som skalbelon.

At skabe en ny opgave fra en gemt skabelon, væøl Opgave -> Ny.
I Ny Opgave dialogen vælg Fra Skabelon muligheden.
Derefter vælg skabelon fra hvilken opgave som skal laves.

Eksempel: GoodSync Bruger Interface
Eksempel på GoodSync Bruger Interface

Handlinger

Handling er en fil/mappe operation som er:
- Anbefalet af GoodSync efter Analysen er fuldført,
- Ændret af bruger(det er, dig), og endelig
- Udført når du klikker Synk tasten.

Hver handlingHver handling får et ikon i det midtpunkt 3 søjler i det træ.
Se næste kapitel for dejtaljeret liste af handlings ikonner.

Kopiere Fil handling.
Dette er den mest fundamentale hanling af GoodSync.
Den kopierer filer fra Venstre til Højre eller fra Højre til Venstre.
Kopiere en slettet fil på den Venstre side fra Venstre til Højre menes der at denne fil vil blive slettet på Højre side.
Kopiere en slettet fil på den Højre side fra Højre til Venstre menes der at denne fil vil blive slettet på den Venstre side.
Det er, GoodSync "Kopi" af den slettede fil simpelt udføre en sletning.

Kopi Tids Handling.
Hvis en fil har den samme længde på de venstre og højre side af synk men modifikations tiden er ikke den samme så kan du slå Kopi Fil handlingen til som tilbudt af GoodSync i Kopi Tid handlingen. Kopi Tid handlingen kopierer fil ændrings tiden fra Venstre til Højre eller fra Højre til Venstre, men ikke indholdet.
En anbefalet måde at gøre det på er at vælge Gennemsyn -> Andre -> Sammlængde DiffTime. Dette vil vise dig alle filer som har den samme længde men forskelig ændrings tid. Hvis du mener disse filer er virkelig de samme, højre-klik på enhver af filerne og vælg Kopi Tid V til H eller H til V. Du kan også højre-klik mappen og ændre Kopi Fil til Kopi Tide for alle valgbare filer i mappen.

kopiere TilstandHandling.
Hvis en fil er den samme på venstre og højre side af synk men den gemte tilstand af filen er ikke den samme så vil GoodSync anbefale en speciel Kopi Status V til H eller H til V handling for sådanne filer.
Analyse resultatet informerer dig om Kopi Status vil blive gjort, hvis det er nødvendig.
Du kan ændre retning af Kopi Status handlingen hvis du kender hvilken side som er foretrukken.
Du kan se den specifikke Kopi Status handling benyttende Gennemse -> Andre -> Kopi Status V til H eller H til V.

Dette er hvordan du kan få KopiStatus situationer:
- Du synker too mapper benyttende programmer andre end GoodSync.
- Du kopierer filer manuelt.
- Du resatte ikke Status i GoodSync.

Ingen Kopi handlinger.
Denne handling i GoodSync gør ingenting for denne par af filer. Analyse indstiller denne handling til et par af filer hvis de er den samme på begge sider.

Fejl handling.
Filen eler mappen kan ikke læses, se status området for detaljer.

Konflikt handling.
Hvis du ændrer filen på begge sider af den synkroniserede mappe par så GoodSync kan ikke afgøre hvilke version som er foretrukket (fordi den ved ikke hvilke sæt af ændringer vil vinde og hvilken som vil blive droppet) og GoodSync så erklærer en konflikt.
Af standard er en konflict ikke en-kopi handling. Men du kan ændre en konflikt til en VenstreTilHøjre eller en HøjretilVenstre Kopi, altså erklære den ene side som vinder.

Typer af Konflikter.
GoodSync kan produksere disse typer af konflikter:
Modifisere På Begge Sider.
Fil var modifiseret eller slettet af bruger både på den venstre og højre side.
Løsbar konflikt: bruger kan vælge synk retning.
Vertical Slet - Ændre Konflikt.
Bruger slettet mappe på den venstre side (højre) og modifiserede eller slettet filer i denne mappe på den højre (venstre).
Løsbar konflikt: bruger kan vælge synk retning.
Fil vs Mappe.
Den samme relative spor fører til en fil på den ene side og mappe på den anden side.
Uløstbart konflikt: bruger må omdøbe eller slette emnet på enten den ene eller anden side for at lave denne kollision.
Krænget Forventet Synk Retning.
1-vejs Bevist opgave produserer denne konflikt hvis fil eller sletningen vil blive udført Venstre eller Højre medens bruger indstillingen 1-vejs opgaven til at blive Højre til Venstre, eller vice versa. Sker hvis bestemmelsesstedet side af 1-vejs sikkerhedskopiens opgave er blevet modifiseret.
Løsbar konflikt: bruger må vælge synk retningen.

Behandler Tids Skiftet.
FAT fil systemmet benyttes stadig i Windows og nogle FTP server har disse problemmer:
- Lokale fil ændrings tid er gemt, så flytning mellem tids zoner gør din fil ændrings skift.
- Ændrings tiden er gemt med kun 2 sek. præcision i FAT, så kopiering en fil i FAT kan give det en lille forskel i ændrings tiden. GoodSync ignorerer forskel på +- 2 sek. i ændrings tiden.

GoodSync genkender to typer af Tids Skifte:
- Gammel-Ny Tids Skifte: Aktuelle fil ændring tid er forskellig fra gemte ændrings tid ved antal hele timer for en betydelig antal filer. Korrigerede af ny oplagrings tiden ved næste Synk.
- Venstre-Højre Tids Skifte: Filen på den Venstre og Højre har en hele time forskel i ændrings tiden for en betydelig antal filer. Denne tids skifte er vendt ind i Kopi Tids handlingen.

Ikon Beskrivelse

Fil Handling
System handling: fil vil blive kopieret til den højre side.
Bruger overskrivning: fil vil blive kopieret til den højre side.
System handling: fil vil blive slettet fra højre side.
Bruger overskrivning: fil vil blive slettet fra højre side.
System handling: fil vil blive kopieret til venstre side.
Bruger overskrivning: fil vil blive kopieret til venstre side.
System handling: fil vil blive slettet fra venstre side.
Bruger overskrivning: fil vil blive slettet fra venstre side.
Mappe Handling
En mappe vil blive skabt på højre side.
En mappe vil blive slettet på højre side.
En mappe vil blive skabt på venstre side.
En mappe vil blive slettet på venstre side.
Speciel Handling
Kopiere tids mærket men ikke selve filen fra venstre til højre side.
Kopiere tids mærket men ikke selve filen fra højre til venstre side.
Kopiere intern GoodSync "fil status" fra venstre til højre side.
Kopiere intern GoodSync "fil status" fra højre til venstre side.
Central Kolonne
Emnet er i synk.
Bruger indstilling denne emne handling til ingen Kopiering.
Emnet er udelukket. Se status kolonne for udelukket skyld.
Konflikt. GoodSync kan ikke bestemme hvorledes den skal synk denne emne, formentlig fordi emnet er blevet ændret på begge sider. Se status kolonne for detalje.
Fejl. GoodSync kan ikke synk dette emne. Se status kolonne for forklaring.
Emnet er fornylig synkroniseret.
Opgave Ikonner
Opgaven er ikke analyseret.
Opgaven venter på at blive startet.
Opgaven er blevet sat på pause enten ved analyse eller synk.
Opgaven er blevet analyseret.
Opgaven analyse er blevet fuldført, GoodSync er nu klar til at synkronisere.
Nærmere angivet opgave er ved at blive synkroniseret.
Nærmere angivet opgave er blevet synkroniseret.
Bruger opmærksomhed er krævet efter analyse eller synkroniseringen er blevet fuldført.
Fejl starter en opgave.
Opgave retning
To-vejs opgave.
En-vejs "Venstre" til "Højre" opgave.
En-vejs "Højre" til "Venstre" Opgave.

Filter: Udelukkelse og Medtage

Som Standard GoodSync synkroniserer alle filer og mapper som ikke er skjulte elle ikke system.
Skjulte og system filer kan også blive synkroniseret, hvis muligheden er slået fra.

Udelukkelses Filter

Du ønsker måske at udelukke nogle filer og mapper fra at blive synkroniseret ved at benytte Udelukkelses mekanismen.
For eksempel, objekt filer *.OBJ og editor sikkerhedskopier filer *.BAK er normalt udelukket.

Den nemmeste måde at udelukke en fil eller gruppe af filer er at perform Analyse og så
højre-klik filen eller mappen og vælg en af Udelukkelse kommandoerne:
* Udelukke '\MappeNavn\FilNavn' fil eller mappe.
   Udeluk kun denne fil eller mappe, som specifiseret ved dens komplette path '\MappeNavn\FilNavn'.
* Udeluk Alle 'EmneNavne' filer eller mapper.
   Udeluk alle filer eller mapper (i ehver af undermapper) som kaldes 'EmneNavne'.
* Udeluk Alle '*.ext' filer.
   Udeluk alle filer som har extension 'ext', i alle under-mapper.

Udelukkelsen kommandoen tilføjer en linie til listen af udelukkelsen i Opgaver -> Muligheder -> Filter -> Udelukkelse.
Dette mærke er det eneste sted hvor du kan modifisere eller slette udelukkelsen.
For detaljer se dette mærkes beskrivelse i Opgave -> Muligheder -> Filter.
General udelukkelse som henvender sig til alle opgaverne kan indstilles i Værktøjer -> Program Muligheder -> Filter.

Enhver linie i listen er MS DOS Jokere passer til strengen i vilken:
* betyder hvilken som helst sekvens af bogstaver bortset fra
? betyder en vilkårlig enkelt bogstav
\ som skiller mapper ad

Linier som starter med "størrelsen" tillader udelukkkelse af filer med filstørrelsen:
størrelsen<N
størrelsen>N
størrelsen=N
størrelsen!=N
størrelsen>=N
sstørrelsen<=N
hvor N er et tal, formentlig med K (Kilo) eller M (Mega).
Ingen mellemrum er tilladt i "størrelsen".
Eksempler:
størrelse>=100 -- file som indeholder 100 bytes eller mere
størrelse<2K -- filer som indeholder mindre end 2,048 (1K = 1024) bytes
størrelse=3M -- filer som indeholder nøjagtig 3,145,728 bytes (1M = 1024 * 1024) bytes

Linier som starter med "tid" tillader udelukkelse af filer ved modifikations datoen:
tid<T
tid>T
tid=T
tid!=T
tid>=T
tid<=T
Hvor T er datoen i en af disse formater:
YYYY/MM/DD -- år/måned/dag
-Nd -- N dage siden
+Nd -- N dage i fremtiden
Ingen mellemrum er tilladt i "tiden" linie.
Eksempler:
tid>=2008/7/4 -- filer modifiseres 00:00 på July 4, 2008 eller senere
tid<-5d -- filer modifiseret for 5 dage siden eller før dette
tid>=+7d -- file modifiseres 7 days i fremtiden eller senere

Specielle linier tillader udelukkelse af alle undermapper:
<undermappe>

Som Standard GoodSync udelukker skjulte og system filer og mapper, fordi disse filer er ikke bruger filer og normalt ikke værd at sikkerhedskopiere eller synking. Hvis du ønsker GoodSync se disse filer, fjern fluebenet i "Udelukke Skjulte Filer" og "Udelukke System Filer" i Opgave -> Mulighed -> Filters.

Medtage Filter

Medtage inkluderer kun filer og mapper specifiseret i den og den udelukker alt andet.
Medtage Filter er anbragt før Udelukkelse Filter.

Medtage Filter er indstillet i Opgaver -> Muligheder -> Filters -> Inkludere.
Dette er de populæreste Inkluder filters og kontekst menu emner som sammenlægge med dem:

* Medtag Kun '\MappeNavn\FilNavn' fil eller mappe.
Medtag kun denne fil eller mappe, som specifiseret ved den komplette path '\MappeNavn\FilNavn'.
Du kan vælge flere filer og mapper (multi-vælge er gjort ved klikke på emner medens du holder på CTRL key) og så vil alle blive tilføjet til Inkluder listen.

* Medtag Kun '*.ext' filer.
Medtag kun filer som har extension 'ext', i alle under-mapperne.
Noter at hvis en *.ext linie er tilstede i Medtage filter så vil alle mapper blive Medtaget også,
fordi GoodSync behøver at kigge ind i enhver mappe for at finde filer med den specifikke extension.
Du kan udelukke mapper i Medtage på denne måde ved at specifisere "Udelukke Tomme Mapper" muligheden.

Speciel "størrelse" og "tid" passer sammen i Medtage filter også.

Kommadoer og Tastatur Shortcuts

Dette beskriver GoodSync kommandoer som kan blive startet ved at klikkke knapperne og vælge menu emner.

Opgave kommandoer

Opgave -> Ny    Alt+N
Skab Ny Opgave. Første opgave benævnt "Ny Opgave" bliver lavet automatisk når du starter GoodSync for første gang.

Opgave -> Slet    Alt+D
Slet denne Opgave.

Opgave -> Omdøbe...    Alt+R
Omdøb denne Opgave Job.

Opgave -> Klon...
Klon denne Opgave. Det er, skab en ny opgave med et forskellig navn som er en kopi af denne opgave.

Opgave -> Skift Opgave Sider
Skift Venstre og Højre mappe i denne opgave.

Opgave -> Gem som Skabelon
Gem denne opgave som en skabelon. Skabeloner kan blive brugt når der skabes en Ny Opgave.

Analyse tasten eller Opgave -> Analyse    Alt+A    F5
Analyser denne opgave. Vis foreslået ændringer.

Opgave -> Analyser Alt    F6
Analyser alle opgaver.

Synk tasten eller Opgave -> Synkroniser    Alt+S    F7
Synkroniser denne opgave. Udfør (tillad) ændringer som Analyse ha foreslået.

Opgave -> Synkroniser Alt    F8
Synkroniser alle analyseret opgaver.

Opgave -> Analyser og Synkroniser    F9
Analyser og så Synk denne opgave.

Opgave -> Analyser og Synk Alt    F10
For alle opgaver: Analyser og så Synk hver opgave.

Annullere tasten eller Opgave -> Annullere    Alt+C    ESC
Stands analysen eller synkronisationen af denne opgave. Også annull klar-til-kør status for andre opgaver.

Pause / Genoptage tasten
Pause / Genoptage analysen eller synkronisationen af denne opgave.

Opgave -> Åbner Venstre Log Fil    Alt+L
Åbner log filen for den Venstre mappe til denne opgave. Logger alle handlinger som GoodSync laver i denne mappe og dens under-mapper.

Opgave -> Åbner Højre Log Fil    Alt+R
Åbner log filen for den Højre mappe til denne opgave. Logger alle handlinger som GoodSync laver i denne mappe og dens under-mapper.

Opgave -> Muligheder    Alt+O
Viser Muligheders dialogen for denne opgave.

Opgave -> Slet Tidligere Versioner
Slet tidligere versioner af filer som GoodSync har gemt i _gsdata_\_gemte_ mapper per "Gem Tidligere Version af Slettet/Erstatere Fil" mulighed.

Opgave -> Reset Tilstand
Slet GoodSync tilstands filer på begge sider af denne opgave. Årsagen til GoodSync at glemme tilstands info. Benyt ikke denne kommando med mindre anbefalet af Hjælp.

Opgave -> Forlad    Alt+X    F4
Forlad GoodSync.

Opgave Udvalget

Klik knap    Alt+1 to Alt+9
Vælg et andet opgave, skab det aktuelle (henvist til som denne opgave). Flere kommadoer i Opgaven og træet menu gælder til den aktuelle opgave.

Vis/Skjul Panel kommandoer

Vis -> Opgave Listen
Vis/Skjul Opgave Liste feltet. Dette felt viser tiden da den sidste opgave kørte og aktuelle status af opgaven.

Vises ikke som standard
.

Vis -> Filter
Vis/Skjul Filter feltet. Den viser alle Udelukket og Medtaget filtre til denne opgave. Vises ikke som standard.

Vis -> Log
Vis/Skjul Log feltet. Den viser automatisk rullet log for denne opgave. Viser som standard.

Vis -> Status Bar
Vis/Skjul Status Bar. Viser som standard.

Vis træ kommandoer

Alle knapper eller Vis -> Alle
Viser Alle gældfendee filer og mapper, det er, emner som ikke er slettet på begge sider.

Ændre tasten eller Vis -> Ændringer    Alt+G
Vis Ændringer, som er, kun filer og mapper som er forskellige og hvilke Kopi Fil kommandoen vil blive spurgt om.

Konflikt tasten eller Vis -> Konflikter    Alt+F
Vis Konflikter, som er, filer som er blevet ændret på begge sider af opgaven.

Fejl tasten eller Vis -> Fejl    Alt+E
Viser Fejl som fremkommer ved Analyse eller Synk. Fejl er ikke konflikter, de er sædvanligvis grundlæggende af fil systemet. Eksempel: filen er låst, kan ikke bore sig ind i mappen.

Andet -> Medtage eller Vis -> Andet -> Medtage
Vis filer og mapper som er indbefattet i Analysen. Det er, ikke udelukket af Udelukke/Medtage filter.

Andet -> Udelukke eller Vis -> Andet -> Udelukke
Vis filer og mapperr som er udelukket af Udelukke/Medtagee filter.

Andet -> Ny eller Vis -> Andet -> Ny
Vis Nye filer eller mapper. Det er, filer og mapper som eksisterer på den side og ikke eksisterer på den anden side og kopi handlingen vil kopi dem til den anden.

Andet -> Overskriv eller Vis -> Andet -> Overskriv
Viser filer som vil blive Overskrevne. Det er, filer som eksisterer på begge sider og kopi handlingen vil kopiere filerne på den ene til den anden.

Andet -> Slette eller Vis -> Andet -> Slette
Viser filer og mapper som vil blive Slettet. Det er, filer og mapper som eksisterer på den ene side og ikke eksisterer på den anden side og kopi handlingen vil slette disse på den anden side.

Andet -> Venstre til Højre eller Vis -> Andet -> Venstre til Højre
Viser filer som vil blive kopieret fra Venstre til Højre af kopi Fil handlingen.

Andet -> Højre til Venstre eller Vis -> Andet -> Højre til Venstre
Viser filer som vil blive kopieret fra Højre tilo Venstre af Kopi Fil handlingen.

Andet -> Kopier Tid V til H eller Vis -> Andet -> Kopier Tid V til H
Viser filer som hvilke modifikation tiden vil blive kopieret fra Venstre til Højre af Kopi Tids handlingen.

Andet -> Kopier Tid H til V eller Vis -> Andet -> Kopier Tiden H til V
Viser filer som hvilke modifikation tiden vil blive kopieret fra Højre til Venstre af Kopi Tids handlingen.

Andet -> Kopier Status V til H eller Vis -> Andet -> Kopi Status V til H
Viser filer som hvilke status vil blive kopieret fra Venstre til Højre af Kopi Status handlingen.

Andet -> Kopier Status H til V eller Vis -> Andet -> Kopi Status H til V
Viser filer som hvilke status vil blive kopieret fra Højre til Venstre af Kopi Status handlingen.

Andet -> SameLength DiffTime eller Vis -> Andet -> SameLength DiffTime
Viser filer som eksisterer på begge sider, har den samme længde men forskellig modifikations tid.
Disse er kandidater for Kopi Tids handlingen, hvis du tror at filerne er nøjagtig de samme.

Handling kommandoer

Alle Aktion kommandoer er også mulig fra fil eller mappe context menu.

Handling -> Åben Venstre Fil
Åbner fil på den Venstre side.

Handling -> åben Højre Fil
Åbner filen på den Højre side.

Handling -> Slet Venstre Fil
Sletter filen til Venstre.

Handling -> Slet Højre Fil
Sletter filen til Højre.

Handling -> Sletter Begge Filer
Sletter filen til Venstre og Højre.

Handling -> Sammenlign Venstre og Højre
Sammenligner filen på den Venstre og den Højre benyttende sammenlign diff-like program
definer i Værktøj -> Program Mulighed -> Fil Sammenlign program.

Handling -> Udeluk '\...' Fil
Udelukker denne fil fra Analyse.

Handling -> Udeluk Al '...' Filer
Udelukker alle filer som har samme navn som denne fil, men måske er anbragt i en anden mappe.

Handling -> Udeluk Alle '*.ext' Filer
Udelukker alle filer som har extension .ext, i alle mapper.

Handling -> Medtag Alle '*.ext' Filer
Medtager kun filer ssom har extension .ext, i alle mapper.

Handling -> Som Anbefalet
Indstil handlingen til hvad som anbefales i Analyse. Enabled kun efter du har ændret handlingen foreslået af Analyse.

Handling -> Venstre til Højre
Indstil handlingen til at Kopi Fil Venstre til Højre.

Handling -> Højre til Venstre
Indstil handlingen til at Kopi Fil Højre til Venstre.

Handling -> Kopier ikke
Indstil handlingen til ingen Kopi.

Handling -> Kopi Tid Venstre til Højre
Indstil handlingen til Kopier Tiden Venstre til Højre.

Handling -> Kopi Tid Højre til Venstre
Indstil handlingen til Kopi Tiden Højre til Venstre.

Værktøjs kommandoer

Værktøjer -> Program Muligheder
Vis Global Plan Valgmuligheder dialog.

Værktøjer -> Import fra V4
Importer opgaver fra GoodSync V4.

Værktøjer -> Export Opgave Listen
Exporter opgave listen (alle opgaver, eller kun opgaver valgt i Opgave Listen) til *.gsl filen.

Værktøjer -> Import Opgave Listen
Importer opgaver fra *.gsl filen. Importerede opgaver er tilføjet til de bestående existing opgaver.

Hjælpe kommandoer

Hjælp -> Manual
Viser denne Online Manual fra www.goodsync.com.

Hjælp -> FAQ
Viser Online Ofte Stillede Spørgsmål fra www.goodsync.com.

Hjælp -> Køb Pro
Køb GoodSync Pro versionen fra www.goodsync.com.

Hjælp -> Aktiver Pro
Aktiver GoodSync Pro efter du har købt den. Du behøver Ordre ID og dit navn nøjagtig som du skrev i ordren.

Hjælp -> Skab Support Billet
Lav en ZIP fil som indeholder opgave loggen og andre tekniske info. Vedhæng denne ZIP fil til Support Billettten som du har åbnet i GoodSync Online Support System (GSSS) i support.goodsync.com.

Hjælp -> Kontroller for Opdateringer
Kontroller for ny GoodSync version på www.goodsync.com. GoodSync kontrollerer også automatisk for nye version ved start.

Hjælp -> Om...
Vis Om dialog med kredit og versions info.

Fil Systemer: Lokal og fjern

GoodSync kan synkronisere ikke kun disk og net deling monteret på din computer. Den kan også synkronisere med Fjerne Fil Systemer (FS) tilgængelig igennem disse protokoller: FTP, Secure FTP (SSH), WebDAV.

At vælge eller ændre dine synk mapper, klik Browse tasten til venstre eller højre side af Synk.
Browse Fil System dialogen fremkommer.

Fil System Type fremkommer i venstre navigation pane af Browser dialogen.
At ændre Fil System Type, klik på forskellig fil systemer på den venstre.

Derefter enter eller edit din Fjerne Server Adresse i Adresse feltet (kun Fjern FS).

Så enter BrugerID, Kodeord og måske andre forbindelses data (kun Fjern FS only).

Så klik Go tasten for at forbinde til serveren og test om dataerne du indtastede er korrekte.

Hvis forbindelsen er succesfuld, Hjemme Mappen af BrugerID du benyttede vises og alle mapper over den.

Navigere til mappen du vil synk med den i mappe træ.

Hvis mappen du ønsker at synk med ikke eksisterer, lav den:
naviger til den oprindelige mappe og klik Lav Ny Mappe tasten.

Nedenfor vi skaffer indgående signalement af Lokal og Fjern Fil Systemer som GoodSync understøtter.

Min Computer

Disk monteret direkte på denne computer.
Benævner konvention benytter: Windows "disk bogstav + path", eksempel: C:\mappe1\mappe2\fil.ext

Siden der ikke er krævet nogen signatur og disk er altid konnekted, mape træet er vist (klikkende Go tasten behøves ikke).

Mit Netværk

Net Shares (fjernt monterede disk volumer) mulig gennem Microsoft netværketing.
Kalder konvention benyttet: Windows UNC, eksempel: \\share\disk\mappe1\mappe2\fil.ext

List af mulige netværk shares er vist, så kan du rulle ned til synk mappen.

Enter BrugerID og Kodeord hvis din share er kodeords-beskyttet af BrugerID og Kodeord som er fortskellig fra BrugerID og Kodeord af Windows kontoen som du er logget ind i.

Du kan montere shares både fra Lokal Netværk (LAN) og fra fjerne computere (WAN), se Synkronisering Via Netværk sektionen herunder.

Noter at når du først er logget på Share, Windows vil cache ægtheds data. Så hvis ægthedens data ændres på serveren, skal du Logge ud og så Logge på igen til din konto for klienten til at gøre Windows brug ny ægthededs data.

FTP

Fjern FTP server.
Navngiv konvention : URL with ftp:// prefix, eksempel: ftp://server.domain.com/mappe1/mappe2/fil.ext
Udvidet kalder konventiion tilføjelser port, auth data: ftp://brugerid:kodeord@server.domain.com:port/mappe/fil

BrugerID og Kodeord er normalt krævet.
Hvis du ar forbundet til offentlig FTP arkiv, brug BrugerID "anonym" og Kodeord "email@somewhere.com".

Passiv vs Aktiv mode. Som standard benytter GoodSync Passiv FTP mode når der konnektes, fordi i denne mode ingen data forbindelser fra serveren til klienten er krævet og disse forbindelser er ikke tilladt af de fleste firewalls. Afkryds kun Aktiv Mode box hvis Passiv mode forbindelsen times out og hvis dine firewalls tillader servers til at iværksætte FTP data forbindelsen til den klient.

Sikker FTP (FTP over SSH)

Fjern SSH server med SFTP evne.
Benævner konvention benyttet: URL med sftp:// prefix, eksempel: sftp://server.domain.com/mappe1/mappe2/fil.ext
Udvidet kalder konvention tilføjelser port, auth data: sftp://userid:password@server.domain.com:port/mappe/fil

Ægtheds data er altid krævet, og det kommer i to forskellige varianter:

* BrugerID + Kodeord.
Nøjagtig som i FTP, BrugerID og Kodeord er krævet for at logge ind.

* BrugerID + Private Nøgle Fil.
Private Nøgle Fil er lille (1-2 Kb) fil som indeholder den "private nøgle" part af den Offentlige - Private Nøgle Par.
Den Offentlige Nøgle er placeret på serveren og kun server administrator kan placere den der.
Private Nøgle må yderlig være sikret af en kodeord. Enter dette kodeord ind i Browse dialogen eller brug private nøgle caching program såsom Pageant.

Private Nøgle format: vi bruger PuTTY private nøgle format som ser ud som noget som ligner dette:

PuTTY-Bruger-Nøgle-Fil-2: ssh-rsa Encryption: aes256-cbc Comment: [1024-bit rsa, Først Sidst@computer, Onsdag Jun 04 2003 23:28:59] Public-Lines: 4 encodedpublickeyencodedpublickeyencodedpublickeyencodedpublickey encodedpublickeyencodedpublickeyencodedpublickeyencodedpublickey encodedpublickeyencodedpublickeyencodedpublickeyencodedpublickey encodedpub== Private-Lines: 8 encodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivat encodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivat encodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivat encodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivat encodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivat encodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivat encodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivat encodedprivatekeyxxxxx== Private-MAC: abxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb3a

Vi anbefaler at bruge SFTP over FTP når som helst eventuel fordi:
* SFTP encrypts BrugerID og Kodeord det sendes til en server, så lyttere-i-mellem stjæler af ægtheds data ikke er mulig. FTP sender BrugerID og Kodeord ukrypteret.
* SFTP krypterer alle filer som det overfører. FTP sender filer som de er, ukrypteret.

WebDAV

Fjerne DAV server.
Benævnte vedtægt benyttet: URL with http:// prefix, eksempel: http://server.domain.com/mappe1/mappe2/fil.ext
Udvidet benævnte vedtægt tilføjer port, auth data: http://brugerid:kodeord@server.domain.com:port/mappe/fil

BrugerID og Kodeord er altid krævet.

DAV er en upload-enabled extension af HTTP protokol. Der menes at nogle mapper på serveren måske er kun HTTP og nogle måske tillader DAV uploads. Du kan ikke forebinde til kun HTTP apper benyttende vores DAV fil system.

Windows Mobile Phone og Pocket PC

Windows Mobile phones og Pocket PC enheder.
Benævnte vedtægt benyttet: URL med wm: prefix, eksempel: wm:MinPhone\Min RoboForm Data

Enheden skal være fysisk tilsluttet til computeren, normalt er den sat i USB porten.
AKtiveSynk eller Windows Mobile Device Center (WMDC) skal være installeret på desktopen.

Enheden er ikke krævet for at have et partnerskab med desktop på hvilken GoodSync kører.
Så du kan synk phone filer med mere end to desktops.
At synk med phone som ikke har "forbindelse" med din desktop: når AktivSynk fortæller dig at skabe en ny forbindelse på at tilslutte din telefon til desktoppen, vælg Guest Relationship eller blot annulere.

Opgave Muligheder

Enhver Opgave har et sæt af muligheder som modifiserer den opførsel af synkronisering algoritme for denne opgave.

General tast

Synk Retning
Synkroniserings retning kan være en af tre valgmuligheder herunder.

2-Vejs
(Standard værdi)
Udbrede forandringer fra Venstre til Højre og udbrede forandringer fra Højre til Venstre.
1-Vejs Venstre til Højre
Udbreder kun ændinger fra Venstre til Højre.
1-Vejs Højre til Venstre
Udbreder kun forandringer fra Højre til Venstre.

Der er ligeledes to ændringsord som anvendes kun 1- Vejs synk:

Bevist
(Standard)
Hvis valgt så GoodSync kontrollerert at filer på mål siden ikke har ændret og at ændringer fremkommer kun på kilde siden af 1-vejs opgaven. Hvis en ændring på mål siden er fundet, den er erklæret at blive en konflikt.
Tvunget
Hvis valgt så vil GoodSync altid efterleve den foretrukne synk retning, selv hvis dets resultat i gamle filer fra kilde siden overskriver nyere filer på destinations siden. Vi anbefaler ikke at bruge denne mulighed (brug Verified istedet), selv om det kan resultere i et tab af nyere filer som du en fejltagelse har ændret på backup siden.
Læs-Kun Kilde Siden
1-vejs Synk selvom GoodSync skriver ingenting på kilde siden. Alle GoodSync filer (_gsdata_ mappe, logs, status filer) er skreven til _gsdata_ Mirror mappen skabt i C:\Documents And Settings\BrugerName\Applikations Data\GoodSync\Mirrors.

Udbrede Sletninger (Afkrydset som standard)
Hvis afkrydset, så sletninger udført af bruger på den ene side af opgaven er udbredt til den anden side af opgaven.
Hvis ikke afkrydset, så udbredes sletninger ikke, kun nyere filerr bliver udbredt.
Denne mulighed formodes at være ikke afkrydset hvis Læs-Kun Kilde Side er afkrydset.

Flyt slette/erstattet filer til _gsdata_\_gemte_ (afkrydset som standard)
Hvis afkrydset, så gemmer GoodSync en fil lige før Synk erstatter eller sletter denne fil. Filen er gemt i _gsdata_\_saved_ mappen på siden hvor erstatningen/sletning foregår. Kun den sidste version af filen ( den lige før gældende version) er husket.

Sikker kopi benyttende Temp filer (afkrydset som standard)
Hvis afkrydset, så vil Synk ikke kopiere kilde filen direkte til the mål filen, da det vil resultere i korruption af mål filen er kopi operationen abortet mid-kopi. I stedet Synk kopierer kilde filen til en midlertidig fil i mål mappen og derefter er kopi operationen færdig, midlertidig fil er omdøbt til mål fil.
Du kan ikke afkrydse denne mulighed hvis dui laver 1-vejs backup og mål volumen har en lille fri plads, således at du beholder to kopier af en stor fil måske overflow den.

Afkryds Analyse-Synk Fil Stabiliteten på Fjern Fil Systemmer (ikke-afkrydset som standard)
Hvis afkrydset så bevise nogle filer ike blev ændret mellem Analyse og Synk både for Fjerne fil systemmer og Lokal Windows fil system.
Hvis ikke-afkrydset så udfør beviset kun for Lokal Windows fil system.
Slå denne mulighed til sløver fjern Synk ned men men garanterer en bedre fil renhed.

Skønnet disk plads er krævet for Synk (afkrydset som standard)
Hvis afkrydset så beregn hvor meget fri disk plads der behøves for at fuldføre Synken.
Behold det slået til for opgaver som skrives tilo drev med begrænsænset fri plads.
Slå det Fra for opgaver som det usandsynlig vil overflow drevet, fordi der er masser af plads på begge sider.

Kopier Låste Filer
Hvis slået Til så kopieres fra låste filer benyttende Volume Shadow service.
Mulig fra Vista og XP men ikke fra Windows 2000 og endnu ikke fra Windows 64-bit.
Hvis den er slået Fra så kan return Ikke Kopi Låste Fil fejl.

Vis Ballon beskeder
Denne mulighed kontrollerer hvad enten eller ballon (system tray) beskeder vises.

Aldrig
Vis ikee ballon beskeder.
Ved Konflikter og Fejl
(standard)
Vis kun ballon beskeder når der er Konflikter eller Fejl ved Analyse eller Synk.
Ved Ændringer og Synk
Vis ballon beskeder når Analyse opdager Ændringer, Konflikter erller Fejl.

Filters tast

Udelukke (tom som standard)
Filer og mapper som matcher enhver linie på denne liste, vil blive udelukket fra synkronisering.
Wildcards '*' og '?' kan bruges her, nøjagtig som i Windows kommando linie.
Tilsvarende er gjort med den relative fil/mappe path, det er, path som starter ved synk mappen.
Linier som starter med '\' matcher fuldstændig mappe paths relativ til synk mappen.
Linier starter ikke med '\' vil matche enhver fil navn, men kun relative path vil blive matchet.

Eksempler:
*.obj matcher alle filer med .obj extension.
CVS matcher alle filer og mapper benævnt CVS, alle steder i synk mapper.
\\Mappe\\*.obj matcher alle *.obj filer beliggende i mappe. Mapper som fremkommer kun i rod synk mapper.
Mappe\\*.obj matcher alle *.obj filer beliggende i mappe. Mappe sm fremkommer i synk mappen eller deres undermapper.

Medtage (tom som standard)
Hvis ikke tom så kun filer og mapper hvilke navne matcher en af liniee af denne Medtage listen og matcher ikke nogle linier af Udelukkelses listen, er Medtagetet i synkronisationen.

Det er anbefalet for indstillingerne af inklusionen og udelukkelsen at være den samme for alle opgaverne som synk med en partikulær mappe. Holder dem forskellige er mulig men det sandsynlig at det vil skabe forvirring some nogle opgaver vil ikke synk filer som andre opgaver vil synk.

Udeluk Tomme Mapper (ikke-afkrydset som standard)
Hvis afkrydset så udelukke mapper som er tomme eller som indeholder kun tomme mapper. Mapper menes tomme hvis de ikke indeholder nogle filer eller hvis de indeholder kun filer som var Udelukket af Filtre.

Udeluk Skjulte Filer og Mapper (afkrydset som standard)
Udeluk filer og mapper som har SKJULTE attributer.

Udeluk System Filer og Mapper (afkrydset som standard)
Udelukke filer og mapper som har SYSTEM attributer.

Auto tast

Analyse og Synk kan laves til at køre automatisk ved brug af denne tast.

Afkryds Analyse boxen for kun at køre ved specifiseret begivenheder.
Afkryds Synk boxen for kun at køre ved specifiseret begivenheder.
Hvis du afkrydser Synk boxen så er Analyse boxen også afkrydset, fordi Analyse skal køre før Synk.

En eller flere begivenheder kan blive valgt for at foretage automatisk Analyse og/eller Synk:

Begivenhed: GoodSync starter
Analyser (og måske Synk) denne opgave når GoodSync starter.

Begivenhed: Mappe Tilslutning
Analyser (og måske Synk) denne opgave når begge mapper af opgaven er tilsluttet, efter de har været afbrudt tidligere (det er, en af mapperne har været afbrudt til tilsluttet status).
GoodSync kontrollerer hver 5. minut for status af venstre og højre mapper for en opgave med denne mulighed.
Den følgende begivenhed speeder op kontrolleringen på status, fordi de sandsynlig er årsag til mappe tilslutning eller afbrydelse:
* Indsætning eller Udsmidning af Transportabel Volumen: løse mapper kan måske tilslutte eller afbryde.
* Netwærk Tilslutte eller Afbryde: FTP, SFTP, DAV mapper kan måske tilslutte eller afbryde
* Windows Mobile enheder (tlf) Tilslutte eller Afbryde: Windows Mobile enheder tilslutter eller afbryder.

Begivenhed: Logoff
Analyse og så Synk denne opgave lige før Logoff fra Windows.
Noter at Windows må forsøge at slå GoodSync Fra. Normalt Windows lader GoodSync udføre fil operationerne og responds til en meddellese og vil lade GoodSync færdiggøre. Dette kan ikke garanteres.

Begivenhed: Timer (Start Periodisk)
Analyse (og måske Synk) denne opgave periodisk, hver HH timer og MM minuter.

Begivenhed: Benyttende Opgave Planlægning
Analyse (og måske Synk) denne opgave periodisk, ved en planlægning i Windows Opgave Planlægning.
Klik Konfigurer for at kalde Windows Opgave Planlægning op indstil planlægningen i det.

Bruger Kommando: Analyse eller Synk Alle Opgaver
Når bruger valgte "Opgaver -> Analyse Alle", "Opgave -> Synk Alle" eller "Opgave -> Analyser og Synk Alle", alle opgaver er udført løbende benyttende AutoRun mekanisme.

Kommando Linie: Analyse eller Synk kommando
Når GoodSync er startet med en kommando linie som indeholder opgave kommando med /analyse eller /synk muligheder eller analyse eller synk kommando så alle valgte opgaver køres sequentially benyttende AutoRun mekanisme.

Mulighed: Automatisk Løs Konflikter
Når en opgave er at blive Synked automatisk, brug denne mulighed at løse konflikter automatisk:

Kopier ikke
(standard værdi)
Lad Konflikter være uløste (Kopier ikke) status.
Venstre til Højre
Løs Venstre til Højre udbreddelsen.
Højre til Venstre
Løs Højre til Venstre udbreddelsen.
Nyere Fil Vinder
Fil med den seneste modifikations dato vinder.

Mulighed: Ingen Synk hvisfor mange filer er ændret (100% som standard)
Automatik Synk er ikke udført hvis mere end den specifiseret (i procent) brøk af filer i opgaven har ændret sig. Ualmindelig mange af ændret filer indikerer at noget kan være forkert og manuel indgriben er krævet. Indstil til 100% at Synk uanset hvor stor ændingerne er.

Option: Use Job Tags to ensure that the same folder is synced (ikke-afkrydset som standard)
Hvis afkrydset, en enestående datanavn kaldet Opgave Etiket er indsat i Venstre og Højre mappe og opgaven selv fort at sikre at Synk er altid udført i den samme mappe. Den samme mappe sti må lede til forskellige mapper, som i Windows den samme drev bogstav må være fastsat til forskellig fysisk flytbare disk.
Hvis ikke afkrydset, skab ikke eller bevise Opgave Etiket. Vi anbefaler at holde denne mulighed slået til, som synking med den forkerte mappe ved et tilfælde monteret i pladsen af den rigtige mappe kan lede tilo katastrofisk data tab.

Kontinuerlig kørsel af GoodSync
GoodSync skal køre hele tiden for at disse Auto begivenheder at køre:
- Flytbare Disk indsætte
- Logaf
- Timer

Derfor skal du slå disse global program muligheder til:
- Start GoodSync når Windows startes
- Skjul til System Bakken når Hoved Window er lukket

Opgave Planlægning
Hver begivenhed, som netop har kørt, har opgaven et flag, nemlig klar-til-kørsel.
Klar-til-kørsel opgaven er kørt fra venstre til højre, efter hinanden, indtil alle klar-til-kør opgaver er kørte.
Hvis opgaven er allerede i klar-til-kør status og en anden begivenhed hænder, ønsker at køre at køre opgaven så vil den 2nd begivenhed blive ignoreret.

Global Program Mulighed

General tast

Disse globale muligheder henvender sig til al arbejde, til det hele GoodSync program.
Disse er kaldet ved Gennemse -> Program Muligheder kommando eller ALT+P.

Sprog (standard er: Engelsk)
Vælg bruger sproget for GoodSync.
Du skal genstarte GoodSync for at sproget bliver effektive.
Understøttet sprog er listet på Oversættelse Siden.

Skjul til System Bakken når Hoved Window er lukket (fra er standard)
Hvis afkrydset så: Når du Lukker GoodSync, den vil køre i baggrunden.
Til Adgang GoodSync, dobbelt-klik GoodSync icon i System Bakkem (desktop nedre højret hjørne).
Hvis ikke afkrydset, så: Når du lukker Goodsync, vil den blive fjernet fra memory.

Start GoodSync når Windows starter (fra er standard)
Hvis afkrydset så når Windows starter, startes GoodSync automatisk når du logger ind i din Windows konto.
Starter på denne måde, GoodSync viser kun opgavebjælken icon og ingen hoved vindue.
Du kan dobbel-klikke på iconnet for at kalde hovedet GoodSync vinduet.
Slå denne mulighed til hvis du kører opgaverne automatiske, det er, hvis du afkrydser enhver box i Opgave Muligheder-> Auto tast.

Kontrollerer for nye versioner daglig (til som stanard)
Hvis afkrydset, så vil GoodSync kontakte www.goodsync.com daglig for at kontrolere om der er nye versioner tilstede.

Lav venstre/højre Synk mapper hvis de ikke findes (fra som standard)
Hvis afkrydset så vil GoodSync lave venstre/højre synk mapper hvis de ikke findes.
Hvis ikke afkrydset, så vil en fejlmedfdellese blive vist på Analyse hvis synk mapper ikke findes.

Gem log fil (til som standard)
Hvis afkrydset så skriver GoodSync:
* opgave log fil kaldt <OpgaveNavn>_<År>_<mm>.log til _gsdata_ mappe i den venstre og højre synk mapper.
* global log af dens ikke opgave-specifik handling til fil kaldt GoodSync_<År>_<Måned>.log og lokatet i mappe C:\Documents Og Indstillinger\<Bruger Navn>\Applikation Data\GoodSync.
Hvis ikke afkrydset, så bliver der ikke skrevn nogen log filer.

Rens log op månedlig (til som standard)
Hvis afkrydset, så behold log filer for denne måned og for tidligere måned og slet ældrer log filer.
Hvis ikke afkrydset, behold alle log filer.

Logging Level

Kritisk
Vigtige ikke-fejl meddelleser som skal ses.
Fejl
Fejl som stopper en opgave, vises i rødt.
Information
(standard værdi)
Advarsler eller hoved handlinger som er udført, inkluderer synk handlinger.
Detaljer
Detaljer på handlinger som er udførte, ingen behov for de fleste bruger at se.

Filter tast

Oven i opgave-specifik Medtaget og Udelukket filter du kan specifisere global (program-wide) filter i denne tast.

Den effektive Udelukke og Medtaget filter brugt for opgaven er
summen af opgave-specifikke Udelukke og Medtage filtre og program-wide filtre fra denne tast.

Om tasten

Denne tast viser version og bruger information.

Den indeholder også Kontrol for Opdatering knappen som kontrollerer www.goodsync.com for dens seneste version.

Kommando Linie

GoodSync kan blive startet fra kommando linie og alt som du kan gøre fra GUI kan blive gjort benyttende kommando linie muligheder beskrevet her.

Kommand linie kald har denne genereel format:
goodsync [<global-mulighed>] <kommando> <kommando-muligheder>

Globale Muligheder

/hjælp
Vise hjælpe meddellelser som viser kommando liniens muligheder.

/min
Kør minimiseret, kun opgavebjælke icon er synlig.

/profil=<profil-mappe>
Se efter profil filer opgave.tic (opgave liste med muligheder) og muligheder.tic (global program muligheder) i <profil-mappe>.
Sti skal være en absolut sti på den lokale computer.

/lf=<log-mappe>
Skriv global log til <log-mappe>. Hvis ikke specifisertet, skriv global log til profil mappe.
Sti skal være en absolut sti på den lokale computer.

/ll=N
Indstil log niveauet til N (tal fra 1 til 3).

/skab-mappe-hvis-ikke fundet=ja|nej
Skab opgave synk mappe hvis de ikke findes.

/exit
GoodSync vil exit efter færdiggørelsen den handling i kommando linien.

Kommandoer

analyser /alle
Analyser alle opgaver.

analyser <job-list>
Analyer listede opgaver, opgave navne er adskilt med mellemrum.
Opgave navne indeholdende mellemrum skal være indesluttet i anførseltegn som dette: "Opgave Navn"

synk /alle
Synchroniser alle opgaver.

synk <job-list>
Synk listede opgaver, opgave navne er adskilt med mellemrum.
Opgave navne indeholdende mellemrum skal være indesluttet i anførseltegn som dette: "Opgave Navn"

opgave <opgave-navn> [<opgave-muligheder>]
Skab en ny opgave eller opdater en bestående opgave med specifiseret opgave mulighed.

opgace-nyt <job-navn> [<opgave-muligheder>]
Skab en opgave med specifiseret opgave muligheder.

opgave-opdater <opgave-navn> [<opgave-muligheder>]
Ændre specifiserede muligheder i en existerende opgave.

opgave-slette <opgave-navn>
Slet existerende opgave.

Opgave Muliheder

/analyse
Analyser Opgaven efter den er blevet lavet eller opdateret.

/synk
Analyser og Synk Opgaven efter den er blevet lavet eller opdateret.

/f1=<hele-mappe-stien>
Venstre synk mappe.

Hele Mappe Stien skal være i en af disse formater:
  C:\mappe1\mappe2\fil.ext
  \\del\disk\mappe1\mappe2\fil.ext
  ftp://brugerid:password@server.domain.com:port/mappe/fil
  sftp://brugerid:password@server.domain.com:port/mappe/fil
  http://brugerid:password@server.domain.com:port/mappe/fil
brug anførseltegn om stier med mellemrum.

/f2=<hele-mappe-stien>
Højre synk mappe.
For Hele Mappe Stien format se herover emne.

/pk1=<mappe-sti>
SFTP private nøgle fil absolut sti ,for venstre synk mappe.

/pk2=<folder-path>
SFTP private nøgle fil absolut sti , for højre synk mappeomslag.

*** Generelle Muligheder ***

/dir=2vejs| ltor,tvunget | ltor,verifiseret | rtol,tvunget | rtol,verifiseret
Opgave retning: 2-vejs, Venstre til Højre (ltor), eller Højre til Venstre (rtol).
En Vejs Mode som fremkommer efter ltor eller rtol kan være: tvunget eller verifiseret.

/læskun-src=ja|nej
Læs-Kun Kilde Side muligheden. Kan slåes til for kun 1-vejs Tvungen opgave.

/sletning=ja|nej
Udbrede Sletnings muligheder.

/gem-opstillet-filer=ja|nej
Gemte filer overskrives eller slettes af GoodSync til _gemte_ mappe i _gsdata_.

/temp-dest-fil=ja|nej
Benyt midlertidig filer når kopier fra kilde til målet, så at pludselig afbrydelse af kopien ikke resultere i ødelagt fil.

/kontroller-fil-stabiliteten=ja|nej
Kontroller Analyse-Sync Fil Stabiliteten på Remote Fil Systemmer muligheder.

/est-req-space=ja|nej
Skønne Krævet Fri Plads muligheden.

/balloon-msg=ingen|fejl|ændringer
Vis Balloon mulighed.

*** Filter Muligheder ***

/udelukke=<fil-mask>
Udelukkelses filter.
Fil Mask er en komma-separeret liste af mønstre så som *.obj eller \mappe\fil.

/inkluder=<fil-mask>
Inkludere filter.
Fil Mask er en komma-separeret liste af mønstre så som *.obj eller \mappe\fil.

/udelukke-tom=ja|nej
Udelukke Tomme Mapper muligheden.

/udelukke-skjulte=ja|nej
Udelukke Skjulte Filer og Mapper mulligheden.

/udelukke-system=ja|nej
Udelukke System Filer og Mapper muligheden.

*** Auto Muligheder ***

/autoløs=nej|venstre|højre|aldrig
Auto-Løs Konflikter mulighed: Ingen Kopi, Venstre wins, Højre wins, Aldrig wins.

/begrænsning=<NN>
Ingen Sync Hvis der er For Mange Filer Ændret mulighed.
NN er et nummer fra 0 til 100.

/jobtags=yes|no
Use Job Tags option.

Activation of Pro Version

Denne mulighed herunder er en installations mulighed, det er, de er specifiseret for installer GoodSync-Setup.exe, ikke for GoodSync.exe.

/ordreid=1234567890
/brugernavn="John Smith"
Hvis /ordreid og /brugenavn mugligheder er specifiseret så GoodSync Pro er automatisk aktiveret ved installationen benyttende den specifikke OrdreID og Bruger Navn. Note at denne online aktivation, således GoodSync.exe har muklighed for at hente på www.goodsync.com.

/proxy="Proxy Bruger Navn, Proxy Kodeord"
Hvis online forbindelsen på din computer kræver kodeord-beskyttet proxy og du benytter /ordreid og /brugernavn muligheden så specifiser Proxy Bruger Navn og Proxy Kodeord benyttende denne mulighed.

/S
Kør installationen stille, ingen input fra bruger er krævet.

Initiativ Aktivisering
For dem opstille GoodSync i et Forretnings miljø, du kan installere og aktivere benyttende den herover nævnte parameters af OrdreID og Firma Navn fra købet. Et eksempel:

    GoodSync-Setup.exe /S /ordreid=0123456789 /navn="Firma Navn"
Dette vil køre GoodSync installer stille, og forsøg på at aktivere softwaren benyttende OrdreID og Firma Navn som er specifiseret.

Synking Specifike Applikationer

Denne sektion fortæller dig hvordan du skal indstille synking til populære applikationer.

RoboForm.
Seneste udgave af RoboForm har kommandoen RoboForm -> Værktøj -> Synk Data som indstiller synk opgaven og starter GoodSync automatisk. Hvis indstillingen sættes op manuelt, skal du synkronisere mappen Min RoboForm Data mellem to computer som du skal synking, eller mellem computer og USB drev med RoboForm2Go. Disse computer-specifik filer vil blive ekskluderet fra synk: license.rfo, cache.rfo, mru.rfo. Du kan medtage filen options.rfo, den indeholder RF muligheder.

Outlook.
Synkroniser fil Outlook.pst denne indeholder Outlook data.

Åben Outlook låste fil Outlook.pst, tillader ikke GoodSync at synk den.
Outlook skal være lukket for at denne fil at være ulåst.
Hvis du synk din Windows Mobile phone eller Pocket PC med desktop, så er Outlook.pst filen låst når din phone er stukket i. Træk din phone ud, for Outlook.pst til at være låst op.

Outlook.pst fil placering:
* XP: C:\Documents and Settings\Bruger Navn\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook.
* Vista: C:\Bruger\Bruger Navn\AppData\Local\Microsoft\Outlook.

Hvordan du får Outlook til at gemme Outlook.pst i den mappe du ønsker:
* Flyt Outlook.pst fra standard mappe til den mappe hvor du ønsker den at være gemt i.
* Start Outlook -- den fortæller dig at den ikke kan finde Outlook.pst.
* Outlook tilbyder dig at specifisere lokationen af Outlook.pst. Vælg den mappe hvor Outlook.pst nu er.

Outlook Express.
Outlook Express (OE) gemmer sine data i flere filer, beliggende i OE data mappe. For at finde hvor denne mappe er, åben OE og gå til Værktøjer -> Mulighede -> Vedliggeholdese -> Gem Mappe. Den vil nu vise dig hvor data filerne er, og du kan ændre dennes beliggenhed af mappen også. Synk hele mappen. Synk kun når OE er lukket, da OE låser filerne når den bruges.

Windows Mail (Kun Vista).
Synk Windows Mail data mappe. Den er beliggende i
C:\Bruger\Bruger Navn\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail

Quickbooks.
Quickbooks (QB) gemmer alle sine data i en fil som har formatet CompanyName.QBW. Det er denne fil du skal synk. Quickbooks backup filer har extension .QBB. Vi anbrefaler at back up QBW filen benyttende oprindelig QB Backup kommando og at synk backup'en filen også, for ekstra beskyttelse. Quickbooks låser QBW når den er åben, så du må lukke QB før end du synking. Selv hvis du åbner QBW filen for kun at gennemse den og ikke til at ændre den, QB vil stadig ændre denne fil. Så du kan ikke bruge GoodSync til 2-vejs synking af *.QBW filer, du kan kun bruge 1-vejs backup.

ACT!
Act låser sine data filer og når du lukker ACT, vil disse stdig være låste. Dette er fordi ACT! installerer en SQL service som er aktiv selv når ACT! applikation ikke er kørende. Denne service beholder ACT! data filer låste. Du skal stoppe MSSQL ACT! servicen midlertidig for at gøre det mulig at synk disse filer: Gå til Start/Kontrol Panel/Administrative Værktøjer/Service, lokaliser servicen kaldt "MSSQL$ACT7" (eller noget lignende), stop den, og gør så din synkronisation, og derefter start den service igen. Alternativ, du kan permanent udelukke ACT! filer fra synkronisationen.

Opsætning af Mappe via Netværk: Undervisning

GoodSync synkroniserer mapper som er sat op på computeren på hvilke GoodSync kører.
Opsætning mappe på en computer bruger Windows maskine og andre programmer.

Vi tilbyder undervisning som forklarer hvordan du skal gøre det, om så den nøjagtige opskrift af hvordan man opsætter et drev via Netwærk ligger udenfor omfanget af GoodSync's manual.

Synk filer mellem to Computers på et lokal Netwærk.
Først må du beslutte hvilken computer der er Clienten og hvilken der er severen.
Server computer må have deling slået til og mappe at synk skal være Deling på Serveren.
Client computer skal have GoodSync installeret. Client computeren opsættes mapper at dele fra Serveren.
Begge computers skal befinde sig på den samme Lokal Netwærk (LAN).
Normlt er det en større computer som er konstant tilsluttet til netwærket som er Serveren og en mindre computer som ikke altid er tilsluttet som er clienten. I Desktop til Laptop synking, Desktop vil være Serveren og Laptop vil være Clienten.

1. Del Mappe på Server Computer (gøres en gang per mappe).
Åben mappe at dele i Min Computer eleer i Windows Explorer.
Højre-klik på mappen og vælg Deling og Sikkerhed.
Klik "Del denne mappe på netwærket".
Tildele Dele Navnet til din mappe, dette navn vil være som du ser på Clienten.
Afkryds boksen "Tillad netwærk bruger at ændre mine filer". GoodSync skal kunne læse og skrive filer i mappen du deler.
Klik OK og vent for Windows at indstille tilladelsen på mappen.

1a. Del hele Disken på Server Computeren (alternativ at deling individualle mapper).
Du ønsker måske at dele ikke bare en mappe, men hele disken, i dette tilfælde du behøver ikke at gå gennem mappe delings proceduren for hver mappe du ønsker at synk. Dette er hvordan:
i Min Computer eller Windows Explorer højre-klik Disk drevet,
vælg Deling og Sikkerhed,
afkryds Dele denne mappe.

2. Indstil elle Hent din Server Navn (gjort en gang per server computer).
På Server computer højre-klik Min Computer og vælg egenskaber, så klik Computer Navne tasten.
Hele Computer Navne viser Navnet på din Server computer.
Hvis dette navn er meningsløs, ændre det til noget du kan genkende ved klik Ændre knappen. Normalt er computers navngivet efter person som bruger dem eller deres placering. Eksempel: Scott Laptop, Susie Dell.

3. Opsætte Dele mappe på Clienten.
Nu gå til Clientens computer hvor GoodSync eris installeret.
Vælg Opgave -> Ny skab en Ny Opgave og navngiv denne opgave.
Klik venstre Browse knap og vælg mappe på Clientens computer for at synk med.
Klik højre Browse knap. Dette er hvor vi vil enter delte mappe som vi opsatte fra Server til Clienten.
Vælg Mit Netwærk tast, denne viser en liste af computers synlige på dit netwærk.
Vælg Server computer, åben den og vælg mappen som du Deler på serveren.
Klik OK og din Opgave er klar til at Analysere og Synke.
Hvis din computer ikke er omgående synlig på Mit Netwærk, du kan taste direkte adresse på den Delte mappe som \\ServerNavn\DeleNavn hvor ServerNavn er den samme som din Server og DeleNavn er den samme som du bestemte til den delte mappe.

Synk filer mellem to computere på Internettet: Ikke-Sikker.
Vi synking mellem to computers (Client og Server) ved at opsætte netwærk disk via Internettet.
- Windows fil deling krypter ikke fil indhold under forsendelse, heller ikke krypter disken deling kodeord som du bruger. Så denne metode er ikke sikker, som 3. parties "lytning" på dit netwærk kan sniffe din kodeord og fil indholdet.
- Del en disk på din Server computer: i Windows Explorer højre-klik drevet, vælg Ejendele, gå til Delings tasten, afkryds Del Denne Mappe på Netwærket.
- Lad Server computer akseptere fortbindelsen på port 139. Hvis du har en software eller hardware firewall, configurere denne firewall til at tillade inkommende forbindelse på port 139.
- På en Client computer tast dette ind i Adresse bjælken af Windows Explorer: "\\111.222.333.444\Del". Her 111.222.333.444 er IP adressen på Server Computeren og Del er dele på den delte disk på Server Computeren. Du skulle nu se Server mappen som du deler.
- Start GoodSync på Client Computeren og tast det samme \\111.222.333.444\DelShare ind i synk mappen path. Nu kan du synk.

Synk filer mellem to computers på Internettet: Sikkert.
Vi er synking mellem to computer (Client og Server) ved tunnel disk opsætning via SSH.
- Installer en passende SSH server på Server Computer eller på en computer som sidder på et lokal netværk med Server Computeren. Benytter letkøbt Linux boks med SSH som en gateway er en mulighed.
- Installer en passende SSH client på Client Computeren.
- Konfigurere SSH client til tunnel forbindelse fra port 139 på Client Computeren til port 139 på Server Computeren, det er som, til IP adresse af Serveren som set fra computeren hvor SSH server kører.
- Etablere en SSH forbindelse fra Client til Server.
- på en Client computer tast denne ind i Adresse bjælken af Windows Explorer: "\\127.0.0.1\Del". Her 127.0.0.1 er adressen på lokalværten (det er, Client Computeren). Windows Explorer forbinder til port 139 på Client Computeren, SSH client tunnel denne forbindelse til Serverens computer via SSH server.
- Du kan ikke dele andre disk på Clienters Computer, da der kun er en port 139 på computeren og og det vil blive brugt af disk du deler lokalt. Ingen - ligegyldig måde at klare det på eksisterer for denne begrænsning.

Follow us on Twitter! Follow us on Twitter
Firma Bedømmelser

 

 

 

 

 
 
Partner og Affiliates Sprog Licens
Copyright © 1999-2010 by Siber Systems Inc.