Den Diplom vindende Backup og Synkroniserings Løsning

GoodSync Licens

GOODSYNC SLUTBRUGER SOFTWARE LICENS AFTALEN

VIGTIG!:DU SKAL LÆSE INDEVÆRENDE RETSLIG AFTALE OMHYGGELIG
IGENNEM FØR DU INSTALLEREN DENNE PAKKE.
VED AT INSTALLERE GoodSync, GODKENDER DU ALLE VILKÅR OG 
BETINGELSER I DENNE AFTALE OG INDVILLIGER I AT 
VÆRE LOVMÆSSIGT BUNDET AF DISSE. 
HVIS DISSE VILKÅR OG BETINGELSER IKKE ER 
ACCEPTABEL FOR DIG, FORTSÆT DA IKKE 
MED AT INSTALLERE DENNE SOFTWARE.

GoodSync LICENS BETINGELSER

Siber Systems Inc. ("Siber") giver dig ("Kunde") 
en licens til at bruge GoodSync og deres dokumentation 
("GoodSync"), der er underkastet de særskilte, anvendelig 
betingelser nedenfor. 

I beskrivelsen nedenfor dækker udtrykket 
"Kunder" også over "ikke-profiterende kunder" 
som beskrevet nedenfor, med mindre andet udtrykkelig er nævnt.

I. LICENS TIL GRATIS VERSION AF GoodSync (GoodSync GRATIS)

"Ikke-profiterende kunder" (men ikke andre kunder) har tilladelse
 til at bruge GoodSync gratis, i henhold til begrænsningerne 
som beskrevet herunder. Alle andre kunder er tilladt at bruge 
GoodSync Gratis i tredive dage, dog kun til evaluerings formål. 

"Ikke-profitetende kunder" defineres som kunder bruger GoodSync
i en ikke-kommerciel omgivelser for ikke-profiterende aktiviteter.
Alle Kunder som bruger GoodSync i en kommerciel, firma eller regerings miljø,
eller militær institution, eller involveret i profiterende aktivitet i
hjemmet er IKKE-Profit kunder for hensigten med denne 
aftale. Kunder som er studerende i akkreditere universiteter 
og højere læreanstalter bliver klassificeres som ikke-profit kunder selv om skolen 
eller universitet ejes og drives af regeringer.

Kunder er enig i at GoodSync Gratis har visse begrænsninger og
at disse begrænsninger måske ændres med tiden uden foregående meddelelse 
eller forpligtelse fra parten Siber. De gældende begrænsninger kan ses på 
https://www.goodsync.com/free-vs-pro
og er indføjet her med henvisning.


II. LICENS TIL GoodSync PRO VERSION

En Kunde som har erhvervet licens til GoodSync Pro er tildelt en
 ikke eksklusiv licens til at bruge GoodSync Pro kun på en enkelt computer.

Hvis en kunde har flere computere, skal kunden købe tilsvarende
antal GoodSync Pro licenser som han har installeret GoodSync.
Alligevel, gives kunder tilladelse til 
at synkronisere data med en ekstern computer (benyttende et netværk drive)
uden at skulle anskaffe licens til denne computer.

Kunder må ikke bruge GoodSync Pro til  kommerciel brug.
kunder må ikke udleje nogen GoodSync Pro licenser til nogen anden.

LICENS AKTIVERING: Customer hereby agrees to the activation process 
for GoodSync Pro during which the manual entry of an activation code 
is required. Customer also agrees that the GoodSync Pro activation 
process may be used to enforce provisions of this Agreement that allow 
the use of one GoodSync Pro license only on one computer.

GOODSYNK PRO BRUGERS MANAGEMENT SYSTEM: Personlige oplysninger  
af kunder, som har købt GoodSync Pro, er gemt i Pro Brugers Management System (PUMS).
Kun oplysninger som kunder eller deres agenter har indtastet på
GoodSync Pro indkøbs web side er  gemt i PUMS database.

Kunder giver hermed Siber tilladelse til at gemme disse oplysninger på Siber's server. 
Disse oplysninger skal bruges til købs sporing, genaktivering
 af GoodSync Pro licenser, refundering og tilbagebetaling sporing
 og andre kundeservice formål.

Kunder tillader hermed Siber at sende produkt opdateringer, 
nyhedsbreve og salgsfremmende tilbud via e-mail and postadresse som er gemt i PUMS.

REFUNDERING: Siber vil refundere det fulde beløb, som er betalt 
for GoodSync Pro licensen, hvis: 
- refunderings ansøgning er modtaget hos Siber inden for 30 dage 
fra købsdatoen af GoodSync Pro, og kunden kan bevise købet af, 
hvilket er den originale e-mail for købet.


III. GENERELLE BESTEMMELSER FOR GoodSync GRATIS OG PRO

Kunder må ikke fjerne nogen produkt identifikationer, copyright
notitser, eller andre notitser eller navnebeskyttet begrænsninger fra 
GoodSync.

Kunder må ikke foretage eller give tilladelse til manipulering,
deassambling, elleror dekompilering af GoodSync.

COPYRIGHT/EJERSKAB AF PROGRAMMET: GoodSync er navnebeskyttet
produkt af Siber og dennes licensudsteder og den er beskyttet af ophavsretten,
skjult samhandel og anden intellektuel love om ejerskab.

Kunden erhverver kun retten til at bruge GoodSync og erhverver ingen rettigheder
i forbindelse med, gengivelse eller lignende, til GoodSync eller medie 
indeholdende GoodSync, andre end specificeret i licensaftalen.

Siber, eller dennes licensudsteder, vil til enhver tid, beholde alle rettigheder, 
titler, interesser, inklusiv ejerskabsrettigheder, 
i GoodSync og medierne.

OVBERFØRSEL AF DATA I AUTOUPDATERING:
Ved kunders diskretion Godsync må automatisk kontrollere
Siber's server (https://www.GoodSync.com/) for nye versioner og 
sikkerhed patches ca. en gang pr.dag. Hvis den finder en version 
som er nyere end versionen som er installeret, 
GoodSync vil foreslå at Kunden opgraderer til den nyeste version. 
Kunder giver hermed tilladelse en sådan transmissioner at foregå.

INGEN GARANTIER AF NOGEN ART: GoodSync LEVERES "SOM DET ER" 
UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI AF NOGEN ART,
HVERKEN I FORM AF UDTRYK ELLER FORUDSÆTNING, 
INDBEFATTET, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DEN FORUDSATTE GARANTIER 
I SALGSBARHED OG KONDITIONER I EN BESTEMT HENSIGT.
Siber KAN IKKE DRAGES TIL ANSVAR FOR DENNE 
FUNKTIONALITET INDEHOLDT I GoodSync IMØDEKOMMER KUNDERS BEHOV
ELLER FUNGERER I DE OMGIVELSER SKABT AF BRUGER ELLER TREDIE PARTI
ELLER AT OPERATIONEN AT GoodSync VIL VÆRE UFORSTYRRET
ELLER FEJLFRI ELLER  GoodSync FEJL VIL BLIVE RETTET. 
DET FULDE ANSVAR HVAD ANGÅR KVALITETEN OG UDFØRELSEN
AF GoodSync LIGGER HOS VED KUNDEN. 

BEGRÆSNINGER I ANSVARET: HVERKEN SIBER ELLER 
INGEN AF DENNES LICENSUDSTEDER KAN GØRES ANSVARLIGE FOR  SKADER 
FORVOLDT AF GoodSync INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDIREKTE, 
TILFÆLDIGE, SPECIELLE, ELLER DERAF BETINGET SKADER, ELLER SKADER 
FOR TAB  AF INDTÆGTER, TAB AF OPSPARING, INDTÆGTER, DATA, 
PÅDRAGET ENTEN VED KUNDER ELLER ANDEN TREDJEPART,  
SELVOM Siber ER BLEVET ADVICERET OM MULIGHEDEN OM 
AF FOR SÅDAN SKADE.

UDLØB: Denne Licens er  effektiv til udløb1. 
Kunder kan til enhver tid, opsige denne aftale ved at afinstallere
 GoodSync og slette alle dens filer. Denne Licens vil blive 
ophøre øjeblikkeligt uden nogen for for opsigelse fra Siber 
hvis kunden ikke opfylder de krav specificeret i denne Licens. 
Ved ophør eller udløb af denne Licens skal kunden afinstallere 
GoodSync og slette alle dens filer.

EXPORT FORSIKRINGSLOV: Kunder skal opfylde de love og 
regulativer for United States og andre landes (Eksport Love) 
for at sikre at hverken GoodSync, eller andre produkter i den forbindelse 
bliver eksporteret, direkte eller indirekte, i strid med Eksport Lovene, 
eller som overtræder by Eksport Lovene, inklusive, 
uden begrænsning, atom, kemiske, eller biologiske våbenudbredelse.
 Hvis GoodSync er blevet erhvervet lovligt af dig 
udenfor United States, accepterer du at du ikke reeksporterer 
GoodSync eller andre tekniske data modtaget, eller  
direkte produkt heraf, undtaget som tilladt af love og regulativer 
i United States og love og regulativer 
for den retskreds i hvilken du har modtaget GoodSync.

RETSKREDS OG UOVERENSSTEMMELSE: Denne aftale skal følges 
i henhold til lovene i Virginia. Alle uoverensstemmelserne herunder skal blive 
løst i den pågældende stat eller føderale ret i Virginia.
Parterne anerkender bestemmelser for retskredsen og disses domstole, 
og vedgår at acceptere forkyndelsen via post, og give
afkald på enhver juridisk eller juridisk forsvar der ellers er gældende. 
I en hver retssag rejst uden for denne aftale eller relaterede 
til brugen eller funktion af GoodSync, Siber 
skal informeres om alle omkostninger og advokaters gebyrer 
pådraget i mægling, afgørelse, retssag og appel.

RETSPROCEDURE: Hvis en anerkendt domstol i retskredsen 
finder bestemmelserne i denne licens eller dele heraf, at være
uhåndterbar, skal bestemmelserne i denne Licens prøves til det 
yderste tilladelige for at tilgodese parterne,
og fortsætte denne Licens i fulde helhed og indvirkning.

DEN FULDE AFTALE: Denne Licens fastslår hele aftalen mellem 
parterne med respekt for brugen af GoodSync og den medfølgende 
dokumentation, og erstatter alle tidligere eller midlertidig 
forudsætninger og aftaler, skrevne eller mundtlige, i forbindelse 
med dette. Ingen rettelser eller ændringer af denne Licens vil være 
bindende medmindre det er skrevet og underskrevet af behørig autoriseret 
repræsentant fra Siber.

KUNDEN VEDKENDER  HERMED AT KUNDEN HAR LÆST 
DENNE AFTALE, FORSTÅET DENNE OG AKSEPTERERE TIL AT BUNDET 
DENNES BETINGELSER OG BESTEMMELSER.
Follow us on Twitter! Follow us on Twitter
Firma Bedømmelser

 

 

 

 

 
 
Partner og Affiliates Sprog Licens
Copyright © 1999-2010 by Siber Systems Inc.