Ödül Kazanan Yedekleme ve Senkronizasyon Çözümü

GoodSync Lisansı

GOODSYNC SON KULLANICI YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

ÖNEMLİ: BU PAKETİ KURMADAN ÖNCE, BU YASAL SÖZLEŞMEYİ
DİKKATLİCE OKUMALISINIZ. GoodSync’İ KURARAK, İŞBU 
SÖZLEŞMEDEKİ TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL EDERSİNİZ VE
YASAL OLARAK BU HÜKÜM VE KOŞULLARA TABİ OLACAĞINIZI 
ONAYLARSINIZ.

EĞER BU HÜKÜM VE KOŞULLAR SİZİN İÇİN KABUL EDİLEBİLİR
DEĞİLSE, BU YAZILIMI KURMAYA DEVAM ETMEYİN.

GoodSync LİSANS HÜKÜMLERİ 

Siber Systems Inc. ("Siber"),  aşağıdaki ayrı, uygulanabilir hükümlere 
tabi olarak, GoodSync ve onun belgelerini ("GoodSync") kullanmanız için
size ("Müşteri") bir lisans vermektedir.

Aşağıda yer alan hükümler amacıyla "Müşteri" kavramı, aksi belirtilmediği
müddetçe, aşağıda açıklandığı biçimde Kar Amacı Gütmeyen Müşterilere
uygulanacaktır.

I. GoodSync ’in (GoodSync FREE) ÜCRETSİZ VERSİYONU İÇİN LİSANS

Kar Amacı Gütmeyen Müşterilerin (ama diğer Müşterilerin değil), aşağıda
açıklanan sınırlamalara tabi olarak, GoodSync ’i ücretsiz kullanmalarına izin
verilmektedir. Tüm diğer Müşterilerin, sadece deneme amacıyla, GoodSync Free’yi 
otuz günlüğüne kullanmalarına izin verilmektedir.

Kar Amacı Gütmeyen Müşteri, GoodSync’i kar amacı gütmeyen bir faaliyet için
ticari olmayan bir ortamda kullanan bir müşteri olarak tanımlanmaktadır. GoodSync’i
ticari, iş veya resmi ortamda kullanan veya evinde kar amacı güden bir faaliyetle 
meşgul tüm Müşteriler, işbu sözleşmenin amaçları uyarınca Kar Amacı Gütmeyen 
Müşteri değildirler.

Akredite edilmiş üniversitelerin ve liselerin öğrencisi olan müşteriler, bu okul ve 
üniversiteler bir hükümete ait olsa ve yönetilse dahi, Kar Amacı Gütmeyen
Müşteriler olarak sınıflandırılmaktadırlar.

Müşteriler, GoodSync Free’nin belirli sınırlamaları olduğunu ve bu sınırlamaların
Siber tarafından bildirim ya da yükümlülük olmaksızın herhangi bir zamanda 
değişebileceğini kabul ederler. Mevcut sınırlamalar https://www.goodsync.com/free-vs-pro 
adresinde listelenmektedir ve ayrıca burada da referansla belirtilmektedir.

II. GoodSync PRO VERSİYONU İÇİN LİSANS
GoodSync Pro için lisans edinen bir Müşteri, GoodSync Pro’yu sadece tek bir
Bilgisayarda kullanmak için özel olmayan bir lisans edinmektedir.

Eğer bir Müşterinin çok sayıda bilgisayarı varsa, söz konusu Müşteri, GoodSync’i 
kurduğu her bilgisayar için ilave GoodSync Pro lisansları satın alacaktır. Ancak, 
söz konusu Müşterinin, uzak bir bilgisayarla (bir ağ sürücüsü kullanarak) veri 
eşitlemek için söz konusu uzak bilgisayara lisans almaksızın veri eşitlemesi 
yapmasına izin verilmektedir.

Müşteri, GoodSync Pro’yu, ticari zaman bölüşümü için kullanmayacaktır.
Müşteri, GoodSync Pro lisansını, herhangi bir üçüncü şahsa kiralamayacaktır.

LİSANS AKTİVASYONU: Müşteri işbu vesileyle, bir aktivasyon kodu manuel 
girişinin, GoodSync Pro aktivasyonu esnasında gerekli olduğunu kabul eder. 
Müşteri ayrıca, Good Sync Pro aktivasyon işleminin, işbu Sözleşmenin, bir GoodSync 
Pro lisansının sadece bir bilgisayarda kullanımına izin veren hükümlerini uygulamak için 
kullanılabileceğini kabul eder.

GoodSync PRO KULLANICILARI YÖNETİM SİSTEMİ: GoodSync Pro’yu 
satın alan müşterilerin kişisel verileri, Pro Kullanıcıları Yönetim Sistemi’nde (PUMS) 
depolanmaktadır. Sadece, GoodSync Pro satış web sayfasına giren müşterilerin veya
onların acentelerinin verileri, PUMS veritabanında depolanmaktadır.

Müşteri, işbu vesileyle, Siber’in, bu verileri Siber sunucusunda depolamasına izin
verir. İşbu veriler sadece, satış takibi, GoodSync Pro lisanslarının yeniden aktivasyonu,
geri ödeme ve geri ödeme takibi ve diğer müşteri hizmeti amaçları için kullanılacaktır.

Müşteri Siber’in, PUMS’ta depolanan e-posta ve posta adreslerine nadir ürün 
güncelleme bültenleri ve promosyon tekliflerini göndermesini kabul eder.

GERİ ÖDEMELER: Siber, aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde bir 
GoodSync Pro lisansı için ödenen meblağı tamamen geri ödeyecektir:
- Geri ödeme talebi, Müşteri tarafından, GoodSync Pro satın alış tarihinden 
itibaren 30 gün içerisinde Siber’e iletilirse, ve
- Müşteri, GoodSync Pro için orijinal e-posta makbuzu olan, Satın Alım Kanıtını
sunarsa.

III. GoodSync FREE VE PRO İÇİN GENEL HÜKÜMLER 

Müşteri, herhangi bir ürün tanımlamasını, telif hakkı bildirimlerini,
veya bildirimleri veya tescilli sınırlamaları GoodSync’ten çıkarmayacaktır.

Müşteri, GoodSync’in tersine mühendisliğine, demontajına veya tersine derlemeye 
neden olmayacak veya izin vermeyecektir.

PROGRAMIN TELİF HAKKI/MÜLKİYETİ: GoodSync, Siber’in ve onun lisans 
sahiplerinin tescilli ürünüdür ve telif hakkıyla, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet 
yasalarınca korunmaktadır.

Müşteri, sadece GoodSync’i kullanma hakkı edinir ve işbu Lisans’ta belirtilenler
dışında GoodSync’e veya GoodSync içeren ortama yönelik, açıklanan veya 
ima edilen, herhangi bir başka hak elde etmez.

Siber, veya onun lisans sahibi, fikri mülkiyet hakları dahil, GoodSync ve 
ortamdaki tüm hakları, unvanı, kazancı, her daim elinde tutacaktır.

OTOMATİK GÜNCELLEMEDE VERİ AKTARIMI:
Müşterinin takdiriyle GoodSync, yaklaşık günde bir, yeni versiyonlar ve
güvenlik yamaları için Siber’in sunucusunu (https://www.GoodSync.com/) otomatik
olarak kontrol edebilir. Eğer mevcut kurulu versiyondan daha yeni bir versiyon
bulursa, GoodSync Müşteriye daha yeni versiyona güncellemeyi önerecektir.
Müşteri işbu vesileyle, gerçekleşecek bu tür veri aktarımlarına izin verir.

HERHANGİ BİR TÜRDEN HİÇBİR GARANTİ: BELİRLİ BİR
AMAÇ İÇİN, KASTEDİLEN TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE UYGUNLUK 
GARANTİLER DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLANDIRILMAKSIZIN, 
YA İFADE EDİLEN VEYAHUT DA İMA EDİLEN, HERHANGİ BİR TÜR 
GARANTİ OLMAKSIZIN GoodSync “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR.

Siber, GoodSync İÇİNDE YER ALAN FONKSİYONLARIN, MÜŞTERİNİN 
GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAĞI VEYA MÜŞTERİ YA DA ÜÇÜNCÜ 
BİR ŞAHIS TARAFINDAN OLUŞTURULAN BİR ORTAMDA ÇALIŞACAĞI
VEYA GoodSync ‘İN ÇALIŞMASININ KESİNTİYE UĞRATILAMAZ 
VEYA HATADAN MUAF OLDUĞU YA DA GoodSync HATALARININ
DÜZELTİLECEĞİ YÖNÜNDE GARANTİ VERMEZ.

GoodSync ‘İN KALİTESİ VE PERFORMASINA GÖRE TÜM RİSK, 
MÜŞTERİYE AİTTİR.

YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI: Siber ‘İN ZARAR İHTİMALİ 
KARŞISINDA BİLGİLENDİRİLMESİ HALİNDE DAHİ, MÜŞTERİ VEYA
HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN MARUZ KALINAN KAZANÇ, BİRİKİM, GELİR, VERİ KAYIPLARI 
İÇİN DOLAYLI, KAZARA, ÖZEL VEYA SONUCU OLAN ZARARLAR DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLAMAKSIZIN 
GoodSync ‘İN NEDEN OLDUĞU ZARARLAR İÇİN NE SİBER NE DE LİSANS SAHİPLERİNDEN HERHANGİ 
BİRİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

FESİH: İşbu Lisans, feshedilene kadar geçerlidir. Müşteri, GoodSnyc’in 
kurulumunu kaldırarak ve tüm dosyalarını silerek herhangi bir zamanda işbu
Sözleşmeyi feshedebilir. Müşterinin, İşbu Lisansın herhangi bir hükmüne 
uymakta başarısız olması halinde Siber’den bildirim yapılmaksızın işbu Lisans
derhal feshedilecektir.

İşbu Lisansın feshedilmesi veya süresinin dolması üzerine Müşteri, GoodSync 
kurulumunu kaldırmak ve tüm dosyalarını silmek zorundadır.

İHRAÇ YASASI GÜVENCESİ: Müşteri, ne GoodSync’in ne de herhangi bir 
ürünün, dolaylı veya dolaysız olarak, İhraç Yasalarının ihlaliyle doğrudan 
ihraç edilmediğini veya  nükleer, kimyasal veya biyolojik silah üretimi dahil 
fakat bununla sınırlamaksızın İhraç Yasalarınca yasaklanan herhangi bir amaç 
için kullanılmadığını temin etmek için, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerin 
(İhraç Yasaları) yasa ve düzenlemelerine tamamen riayet edecektir. Eğer 
GoodSync, sizin tarafınızdan Birleşik Devletler dışında yasal olarak elde edildiyse,
Birleşik Devletler yasaları ve düzenlemeleri ile GoodSync’i aldığınız yerdeki resmi
Yasa ve düzenlemelerce izin verilen durumlar haricinde, GoodSync’i veya edinilen 
herhangi bir diğer teknik veriyi yeniden ihraç etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

YARGILAMA VE İHTİLAF: İşbu Sözleşme, Virginia yasalarınca yönetilecektir.
Buna göre tüm ihtilaflar, uygulanabilir eyalette veya Virginia federal 
mahkemelerinde çözümlenecektir. Bu tür mahkemelerin yargılama yetkisine rıza
gösteren taraflar, posta yoluyla dava hizmetini tasdik etmeyi ve aksi durumda mevcut
herhangi bir yargı veya mahkeme savunmasından feragat etmeyi kabul eder. İşbu 
Sözleşmeden doğan veya GoodSync’in kullanımı veya fonksiyonuyla ilgili herhangi 
bir davada Siber, arabuluculuk, tahkim, mahkeme ve temyizde ödenen tüm yasal 
masrafları ve avukat ücretlerini almaya hak kazanacaktır.

BÖLÜNEBİLİRLİK: Herhangi bir nedenden dolayı yetkili bir yargı makamının 
mahkemesi, işbu Lisansın herhangi bir hükmünün ya da bir kısmının uygulanamaz 
bulursa, Lisansın o hükmü, tarafların gayesini etkileyecek şekilde, izin verilebilir
maksimum boyutta geçerli olacak ve işbu Lisansın geri kalanı tam etki ve 
geçerlilikle devam edecektir.

TAM SÖZLEŞME: İşbu Lisans, GoodSync ve ilgili belgelerin kullanımıyla 
ilgili olarak tam bir sözleşme teşkil eder ve bu türden bir hususla ilgili olarak tüm
önceki veya eş zamanlı yazılı veya sözlü uzlaşma veya sözleşmelerin yerine geçer.
İşbu Lisansın hiçbir ıslahı veya değişimi, Siber’in tam yetkili bir temsilcisi tarafından
yazılı ve imzalı olarak sunulmadığı müddetçe bağlayıcı olmayacaktır.


MÜŞTERİ İŞBU VESİLEYLE, İŞBU SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNU, 
ANLADIĞINI VE HÜKÜM VE KOŞULLARINA BAĞLI OLACAĞINI KABUL
ETTİĞİNİ ONAYLAR.
Follow us on Twitter! Follow us on Twitter
Şirket Ödülleri

 

 

 

 

 
 
Ortaklar ve İştirakler Diller Lisans
Telif Hakkı © 1999-2010 - Siber Systems Inc.