Ödül Kazanan Yedekleme ve Senkronizasyon Çözümü

GoodSync Kılavuzu

GoodSync sürüm 7.5.4 ve üzeri ile kullanılacaktır.

Giriş

GoodSync, iki veya daha fazla klasörü dosyalarla eşitlemekte, yani yeni ve güncellenmiş dosyaları yer aldıkları klasörlerden eski veya mevcut olmadıkları klasörlere kopyalayarak ve silme işlemlerini ileterek klasör ve tüm dosyaların aynı olduğundan emin olmaktadır.

GoodSync, aşağıdaki günlük senaryolarda kullanılabilmektedir:
* Dizüstü bilgisayarın yerel ağ aracılığıyla masaüstü bilgisayarla eşitlenmesi.
* USB anahtarı aracılığıyla iş ve ev bilgisayarındaki kullanıcı bilgilerinin eşit tutulması.
* Ana sabit sürücüdeki tüm dosyaların yerel sabit sürücü veya diğer bilgisayarlara Aşamalı Olarak Yedeklenmesi.

Bu Bölümde, eşitleme programlarının karşılaştığı ve GoodSync'in başarıyla çözümlediği zorlukları ele almaktayız.

Yedeklemeye Karşı Eşitleme.
Eşitleme, kullanıcı her iki tarafta değişiklik yaparken iki klasörün eşit durumda kalmasını sağlar. Sol tarafta yapılıp sağ tarafa kopyalanan ve sağ tarafta yapılıp sol tarafa kopyalanan değişiklikleri kopyalayarak sağlanmaktadır.
Yedekleme tek yönlü bir eşitlemedir, yani sol tarafta yapılan değişiklikler sağ tarafa iletilmekte, ancak sağ tarafta yapılan değişiklikler sol tarafa iletilmemektedir. GoodSync Tek Yönlü Zorunlu görevler, yedekleme senaryosunu uygulamaktadır. Tek Yönlü Doğrulanmış görevler, yedekleme tarafının değişmesi beklenmediği için sağ (yedekleme) tarafında hiç bir değişiklik yapılmadığını doğrulama imkanına sahiptir.

Eşitleme Neden Önemsiz Değildir?.
Eşitleme görevi, iletilmesi gereken dilme işlemleri için olmaması durumunda önemsiz görülebilir (dosya değiştirme dosyalarını karşılaştırın ve yeni dosyanın kazanmasını sağlayın). Bir taraftaki dosyası silmeniz durumunda, GoodSync diğer tarafta bu dosyayı silerek silme işlemini eşitleme görevinin diğer tarafına iletmiş olacaktır. GoodSync algoritmasının kapsamlılığı, çoklu zincirleme klasörler ile bize silme işlemlerini doğru şekilde iletme imkanı vermektedir.
Diğer bir karmaşa da, kullanıcının dosyanın yeni sürümlerini eski sürüm ile değiştirmeye karar verebilecek oluşudur. GoodSync bu durumu da doğru şekilde çözüme kavuşturabilir. Kullanıcının bu tür yenilemeler yaptığını fark etmesi durumunda, daha eski olan dosya sürümünü iletecektir.

Zincirleme Eşitleme.
Zincirleme eşitleme, değişikliklerin iletilmesi ile sonuçlanan bir sırada eşitleme çiftlerinin uygulanması yoluyla çeşitli klasörleri (A, B, C ve D diyelim) eşitlediğiniz durumlarda gerçekleşmektedir (A ve B, sonrasında B ve C ve en sonunda C ve D eşitlemesinin önce B, sonra C, sonra da D klasörüne iletilen A değişiklikleri ile sonuçlandığını varsayalım). GoodSync, Zincirleme Eşitlemeyi doğru şekilde gerçekleştirebilmektedir.

Birbirlerine bağlı olmayan Bilgisayarlar arasında dosya eşitlemek için GoodSync zincirlerini kullanabilirsiniz.
Örneğin USB diski aracı olarak kullanmak suretiyle İş ve Ev Bilgisayarları arasında dosya eşitlemesi yapmanız mümkündür:
- USB Diski (veya herhangi bir taşınabilir diski) İş Bilgisayarına takın.
- İş Bilgisayarında GoodSync'i çalıştırın ve İş klasörü ve USB disk arasında eşitleme yapın.
- İş Bilgisayarından USB diski çekin ve Ev Bilgisayarına takın.
- Ev Bilgisayarında GoodSync'i çalıştırın ve USB disk ve Ev klasörü arasında eşitleme gerçekleştirin.

Gömülü Görevler.
Çeşitli görevler bir klasörü diğer bir çok klasöre eşitleyebilmektedir. Buna ek olarak, bu klasörün alt klasör veya süper klasörlerini eşitleyen daha fazla göreve sahip olmanız mümkündür. GoodSync, değişikliklerin meydana geldiği tüm klasörlerin durumlarındaki tüm dosya değişikliklerini doğru şekilde kaydedecektir.

Örneğin, dosyaları sıklıkla değişen bir proje içeren C:\iş\proje açılımına sahipsiniz. c:\iş klasörü, daha az sıklıkla değişen diğer projeler de içermektedir.
Proje dosyalarını günde bir kez SFTP sunucusuna eşitleyen bir 'Projeden Sunucuya' göreviniz mevcuttur ve dosyalar, ekibin diğer üyeleri tarafından eşitlenmektedir.
Ayrıca C:\iş dosyalarının tümünü haftada bir taşınabilir sabit sürücüye eşitleyen (yedekleyen) 'İşten Taşınabilir Sürücüye' göreviniz bulunmaktadır.
GoodSync, 'Projeden Sunucuya' görevinin gerçekleştirdiği değişikliklerin 'İşten Taşınabilir Sürücüye' görevi tarafından görülmesini ve tam tersini sağlayacaktır.

GoodSync Kullanımı

Adım Adım Eşitleme.
Tipik GoodSync kullanıcı deneyimi, aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

0. Eşitlenecek Klasörlerin Seçimi.
Kullanıcı eşitlenecek sol ve sağ klasörleri seçer.
Sadece Görev başlarken bir kez yapılır.

1. Analiz.
Analiz Et butonuna bastığınızda gerçekleşir.
GoodSync, klasörleri eşitlemek için yapılması gereken değişiklikleri hesaplar.

2. Kullanıcı Tarafından İncelenmiş Önerilen Eşitleme Eylemleri.
Analiz Sonuçları, bir dosya/klasör ağacı şeklinde sunulmaktadır.
Sol veya Sağ Oklar, dosya kopyalama yönünü göstermektedir. Ortada daire olması, Kopyalama olmadığı anlamına gelmektedir.
Çizgili Ok, Silme İşlemi Bildirimi anlamına gelmektedir. Örneğin Soldan Sağa Çizgili Ok, GoodSync'in sol taraftaki dosyanın silindiğini tespit ettiği ve sağ tarafa iletmek istediği anlamına gelmektedir.
Mevcut etkin yön, ok veya dairenin yeşil veya kalın oluşuyla gösterilmektedir.
Diğer muhtemel yönler, gri ve devre dışı kalmış ok ve dairelerle gösterilmektedir.
Eşitleme yönünü istenen oka basarak değiştirmeniz mümkündür.

3. Eşitleme.
Eşitle butonuna bastığınızda gerçekleşir.
Analizde önerilen ve muhtemelen kullanıcı tarafından değiştirilen dosya eylemleri, esas dosyalara uygulanmaktadır.
Eşitleme sonrasında klasörler ve içlerindeki tüm dosyalar aynı olmaktadır.

Görevler.
Tüm eşitlenen klasör dizileri, bir Görevde hafızaya alınmaktadır.
Görev ayrıca, eşitleme sürecinin çeşitli boyutlarını kontrol eden bir dizi seçeneğe de sahiptir.
Tüm Görevlerin, oluşturulduklarında istenen bir adı bulunmaktadır.
GoodSync'i ilk kez çalıştırdığınızda, ilk adsız görev sizin için otomatik olarak oluşturulacaktır.
GoodSync, bilgisayar başına Görevlerin ve tüm parametrelerinin listesini hafızaya almaktadır.
Görevler oluşturulabilir, silinebilir, yeniden adlandırılabilir ve eşitlenebilir. Tüm görev komutları, Görev menüsündedir.

- Yeni bir Görev oluşturmak için, Görev -> Yeni'yi seçin.
- Görevler arasında değişiklik için Görev sekmesine tıklayın.
- Analiz Et, Eşitle ve İptal butonları, mevcut Görev ile ilişkilidir.
- Bir Görevi silmek için, Görev -> Sil'i seçin.

Eşitleme Algoritması.
Bu, eşitleme algoritmasının genel bir görünümüdür (esas algoritma nispeten karmaşıktır, burada paylaşılamayacak bir kaç önemli buluş ve ticari sır içermektedir):
* Sol klasör için mevcut dosya durumu ve saklanan dosya durumu arasındaki farklı hesaplayın,
* Sağ klasör için mevcut dosya durumu ve saklanan dosya durumu arasındaki farkı hesaplayın,
* Soldan sağ tarafa görülen değişikliklerin iletimi,
* Sağda görülen değişikliklerin sola iletimi.
* Her iki tarafta da aynı dosyada değişiklik meydana geldiyse, bir Çelişme bildirimi.

Dosyaların Aşamalı Olarak Yedeklenmesi: Tek Yönlü Eşitleme.
GoodSync için yedekleme, kullanıcı yedekleme dosyalarını manuel olarak değiştirmediği sürece daima tek yönlü olarak gerçekleşen olağan bir eşitleme işlemidir. Sadece değiştirilen dosyalar ve dosya silme işlemleri yedekleme klasörüne iletilmektedir. Bir yedekleme şu şekilde ayarlanmaktadır:
- Boş bir yedekleme hedef klasörü oluşturun. Yedekleme hedef klasörü, kaynak klasör ile aynı sürücüde yer almamalıdır. Kaldırılabilir disk (USB disk veya taşınabilir sabit sürücü) veya diğer bir bilgisayar üzerinde olabilir.
- Hedef klasörü yedeklemek için yedekleme kaynak klasörüne eşitleyerek ilk yedeklemeyi GoodSync'in yapmasını sağlayın.
- Sonrasında ne zaman yedekleme yapmak isterseniz, yedekleme kaynak klasörünü yedekleme hedef klasörüne eşitleyin.
- Eski duruma getirmek istediğinizde, yedekleme hedef klasörü son yedekleme itibariyle yedekleme kaynak klasörünün birebir kopyasını içermektedir.
- Yedeklemenin her zaman tek yönlü olduğundan emin olmak için (orijinal klasörden yedekleme klasörüne, asla aksi yönde değil), Görev -> Seçenekler'e gidin ve Tek Yönlü Görev Türünü seçin.

Durum Penceresi ve Ana Pencere.
Ana Pencere, kullanıcının gördüğü büyük varsayılan Kullanıcı Arayüzüdür.
Aşağıdakileri içerir:
- Dosya Ağacı: değiştirilen dosyalar ve eşitleme yönlerinin gösterdiği yerdir.
- Kayıt Penceresi: görev eylemleri kaydı.
- Görev Listesi penceresi: Görünüm -> Görev Listesi'nde yer alan tüm işlerin durumunu görüntüler.
- Filtreler sekmesi: Görünüm -> Filtreler'de yer alan Dahil Et/Hariç Tut filtresini görüntüler.
- Görev Seçenekleri penceresi. Görev -> Seçenekler'de yer almaktadır.

Durum Penceresi veya Durum Modu, süper sıkıştırılmış bir özet veya GoodSync'te olan bitenin bir özetidir.
Sadece aktif görevlerin durumlarını gösterir.
Ana Pencereden Durum Penceresine geçiş için Durum Modu butonuna tıklayın.
Ana Pencereye geri dönmek için Durum Penceresinde Ekranı Kapla butonuna tıklayın.

 

GoodSync Dosya Ağacı Örneği
GoodSync Kullanıcı Arayüzü Örneği

Eylemler

Eylem, aşağıdaki koşulları sağlayan bir dosya/klasör işlemidir:
- Analiz tamamlandıktan sonra GoodSync tarafından önerilir,
- Kullanıcı (yani siz) tarafından değiştirilir, ve son olarak
- Eşitle butonuna bastığınızda yürütülür.

Tüm eylemler, ağacın merkezi 3 sütununda simgeye sahiptir.
Eylem simgelerinin detaylı listesi için sonraki Bölüme bakın.

Dosya Kopyalama eylemi.
Bu, GoodSync'in en temel eylemidir.
Soldan Sağa ve Sağdan Sola dosya kopyalamaktadır.
Solda Silinen dosyanın Soldan Sağa kopyalanması, bu dosyanın Sağda silineceği anlamına gelmektedir.
Sağda Silinen dosyanın Sağdan Sola kopyalanması, bu dosyanın Solda silineceği anlamına gelmektedir.
Yani silinen dosyanın GoodSync "kopyası", bir silme işlemini iletmektedir.

Zaman Kopyalama eylemi.
Dosyanın eşitlemenin sol ve sağ taraflarında aynı uzunluğa sahip olması, ancak değişiklik süresinin aynı olmaması durumunda, GoodSync tarafından sunulan Dosya Kopyalama eylemini bir Zaman Kopyalama eylemine dönüştürebilirsiniz. Zaman Kopyalama eylemi, Soldan Sağa veya Sağdan Sola dosya değişiklik sürelerini kopyalamakta, ancak dosya içeriklerini kopyalamamaktadır.
Bunu uygulamanın tavsiye edilen bir yolu da Görünüm -> Diğer -> Aynı Uznl, Farklı Zmn'yi seçmektir. Bu, size aynı uzunluğa ancak farklı değişiklik süresine sahip tüm dosyaları gösterecektir. Bu dosyaların gerçekten aynı olduğunu düşünüyorsanız, dosyalardan herhangi birinin üzerine sağ tuşla tıklayın ve Soldan Sağa veya Sağdan Sola Zamanı Kopyala'yı seçin. Ayrıca klasör üzerine sağ tuşla tıklamanız ve klasördeki tüm uygun dosyalar için Dosya Kopyalamayı Zaman Kopyalama ile değiştirmeniz mümkündür.

Durum Kopyalama eylemi.
Dosyanın eşitlemenin sol ve sağ tarafında aynı olması, ancak dosyanın saklanan durumunun aynı olmaması durumunda, GoodSync bu dosyalar için özel bir Soldan Sağa veya Sağdan Sola Durum Kopyala seçeneğini önerecektir.
Analiz sonuçları, gerekli olması durumunda size Durum Kopyalamanın tamamlanacağını bildirmektedir.
Hangi tarafın tercih edildiğini biliyorsanız, Durum Kopyalama eyleminin yönünü değiştirebilirsiniz.
Görünüm -> Diğer -> Soldan Sağa veya Sağdan Sola Durum Kopyala ile spesifik Durum Kopyalama eylemlerini görebilirsiniz.

Durum Kopyalama halleri ile şu şekilde karşılaşabilirsiniz:
- GoodSync dışındaki programları kullanarak iki klasörü eşitlediniz.
- Dosyaları manuel olarak kopyaladınız.
- GoodSync'te Durumu Sıfırladınız.

Kopyalamama eylemi.
Bu eylem, GoodSync'e bu dosya çifti için hiç bir şey yapmama talimatı vermektedir. Analiz Etme, dosyaların her iki tarafta da aynı olması durumunda bu eylemi bir çifte ayarlamaktadır.

Hata eylemi.
Dosya veya klasör okunamıyor; detaylar için durum alanına bakın.

Çelişme eylemi.
Eşitlenmiş klasör çiftinin her iki tarafında da dosyayı değiştirdiyseniz, GoodSync bu durumda hangi sürümün tercih edildiğini belirleyemeyecek (zira hangi değişiklik dizisinin kazanıp hangisinin kaybedeceğini bilmemektedir) ve bir çelişme ilan edecektir.
Çelişme, varsayılan olarak bir kopyalamama eylemidir. Ancak çelişmeyi Soldan Sağa veya Sağdan Sola Kopyalamaya dönüştürmeniz ve böylelikle bir tarafı kazanan ilan etmeniz mümkündür.

Çelişme Tipleri.
GoodSync, şu çelişme türlerine neden olabilir:
Her İki Tarafta Da Değiştirilmiş.
Dosya, kullanıcı tarafından hem sağ hem de sol tarafta değiştirilmiş veya silinmiştir.
Çözülebilir çelişme: kullanıcı eşitleme yönünü seçebilir.
Dikey Silme - Değişiklik Çelişmesi.
Kullanıcı soldaki (sağ) klasörü silmiş ve sağdaki (sol) klasördeki dosyaları değiştirmiş veya silmiştir.
Çözülebilir çelişme: kullanıcı eşitleme yönünü seçebilir.
Vaka Çelişmesi.
Bir taraftaki öğeler (dosyalar veya klasörler), sadece vakaya göre değişkenlik gösterebilir.
Çözülebilir çelişme: kullanıcı, sadece bir heceleme değişkeni kalacak şekilde eşitleme yönünü seçebilir.
Dosya ve Klasör.
Aynı bağlantılı yol, bir tarafta bir dosyaya, diğer tarafta ise bir klasöre tekabül etmektedir.
Çözülemez çelişme: kullanıcı, bu çakışmayı çözmek için bir taraftaki öğeyi yeniden adlandırmalı veya silmelidir.
Beklenen Eşitleme Yönü İhlali.
Tek Yönlü Doğrulanmış Görev, kullanıcı ayarı Sağdan Sola iken dosya veya silme işleminin Soldan Sağa (ya da tam tersi düzende) olması durumunda bu çelişmeye neden olmaktadır. Tek yönlü yedekleme görevinin değiştirilmiş olması halinde gerçekleşir.
Çözülebilir çelişme: kullanıcı eşitleme yönünü seçebilir.

Zaman Değişimleri.
FAT dosya sistemi halen Windows'ta kullanılmaktadır ve bazı FTP sunucularında bu problem görülmektedir:
- Yerel dosya değişiklik süresi saklanmaktadır, yani zaman dilimleri arasında hareket dosya değişikliğine neden olmaktadır.
- Değişiklik zamanı, FAT'ta sadece 2 saniyelik kesinlik ile saklanmaktadır, yani FAT'a bir dosyanın kopyalanması küçük de olsa farklı bir değişim zamanı verebilir. GoodSync, değişim süresindeki +- 2 saniyelik değişiklikleri göz ardı etmektedir.

GoodSync, iki tip Zaman Değişimi tanımaktadır:
- Eski-Yeni Zaman Değişimi: Mevcut dosya değişiklik zamanı, önemli sayıda dosyada saklanan değişiklik zamanı açısından bir kaç saatlik değişkenlik göstermektedir. Sonraki eşitlemede yeni değişiklik zamanının saklanması yoluyla düzeltilmektedir.
- Sol-Sağ Zaman Değişimi: Soldaki ve Sağdaki dosyalar, önemli sayıda dosyada değişiklik süresi açısından bir kaç saatlik değişkenlik göstermektedir. Bu zaman değişimi, Zaman Kopyalama eylemine dönüşmektedir.

Simge Açıklamaları

Dosya Eylemleri
Sistem eylemi: dosya sağ tarafa kopyalanacaktır.
Kullanıcı geçersiz kılma: dosya sağ tarafa kopyalanacaktır.
Sistem eylemi: dosya sağ taraftan silinecektir.
Kullanıcı geçersiz kılma: dosya sağ taraftan silinecektir.
Sistem eylemi: dosya sol tarafa kopyalanacaktır.
Kullanıcı geçersiz kılma: dosya sol tarafa kopyalanacaktır.
Sistem eylemi: dosya sol taraftan silinecektir.
Kullanıcı geçersiz kılma: dosya sol taraftan silinecektir.
Klasör Eylemleri
Sağ tarafta bir klasör oluşturulacaktır.
Sağ tarafta bir klasör oluşturulacaktır.
Sol tarafta bir klasör oluşturulacaktır.
Sol tarafta bir klasör oluşturulacaktır.
Özel Eylemler
Soldan sağ tarafa zaman damgasını kopyala, ancak dosyanın kendisini kopyalama.
Sağdan sol tarafa zaman damgasını kopyala, ancak dosyanın kendisini kopyalama.
Dahili GoodSync "dosya durumunu sol taraftan sağ tarafa kopyalayın.
Sağdan sol tarafa dahili GoodSync "dosya durumunu" kopyala.
Merkezi Sütun
Öğe eşleştirmede.
Kullanıcı bu öğe eylemini Kopyalamama olarak ayarlamış.
Öğe hariç tutulmuş. Hariç tutulma nedenini görmek için durum sütununa bakın.
Çelişme. GoodSync bu öğeyi nasıl eşitleyeceğine karar veremiyor, nedeni muhtemelen öğenin her iki tarafta da değiştirilmiş olması. Detaylar için durum sütununa bakın.
Hata. GoodSync, bu öğeyi eşitleyemiyor. Açıklama için durum sütununa bakın.
Öğe halen eşitleniyor.
Görev Simgeleri
Görev analiz edilmedi.
Görev başlamayı bekliyor.
Görev analiz veya eşitleme sırasında duraklatıldı.
Görev analiz ediliyor.
Görev analizi tamamlandı. GoodSync eşitlemeye hazır.
Belirtilen görev eşitlenme sürecinde.
Belirtilen görev eşitlendi.
Analiz veya eşitlenme tamamlandıktan sonra kullanıcı dikkati gerekmekte.
Görev başlangıcında hata.
Görev Yönü
Çift yönlü görev.
Tek yönlü "Soldan" "Sağa" Görev.
Tek yönlü "Sağdan" "Sola" Görev.

Gelişmiş Başlıklar

Büyük-Küçük Harf Duyarlılığı.
Sürüm 7.5.0 itibariyle GoodSync büyük-küçük harfe duyarlı dosya ve klasör isimleri kullanmaktadır.
Yani GoodSync Klasör\Dosya.txt ile KLASÖR\dosya.TXT farklıdır.

Windows, uzun zamandır büyük-küçük harfe duyarsız bir sisteme sahiptir, yani Klasör\Dosya.txt ile KlasöR\dosya.TXT aynı yola sahiptir. Ancak Windows büyük-küçük harf farklılıklarını korumaktadır. Yani Dosya.txt'nin ismi dosya.TXT olarak değiştirirseniz, bu değişiklik korunacaktır.

Modern İnternet merkezli dünyada, çoğu zaman UNIX-tabanlı sunucular veya MAC OS (ve şimdi UNIX) bilgisayarları ile eşitleme veya dosya değişme zorunluluğunuz doğacaktır. Çoğu FTP, SFTP ve WebDAV uygulamaları büyük-küçük harfe duyarlıdır. Ayrıca tüm dosya ve klasör isimlerinin Windows'ta bile aynı şekilde hecelenmesi iyi olacaktır.
Bu şartlar altında GoodSync'te büyük-küçük harf duyarlılığının uygulanması kararı alınmıştır.

Yollardaki Ortam Değişkenleri.
Klasör yollarında her türlü Windows ortam değişkenini kullanmanız mümkündür. Şu şekilde eklenmektedirler: %DEĞİŞKEN%
Ortam değişkenleri, Gözat penceresi ile değil, direkt olarak klasör yolunun düzenlenmesiyle tesis edilebilir.

Popüler ortam değişkenleri şunlardır:
%KULLANICIADI% -- mevcut Windows kullanıcı adı
%KULLANICIPROFİLİ% -- mevcut kullanıcı profili dizini.
%BİLGİSAYARADI% -- bu bilgisayarın Windows ismi.

GoodSync ayrıca şu özel değişkenlerin de yerine geçmektedir:
%YYYY% -- mevcut yıl.
%AA% -- mevcut ay, 01 - 12 arası.
%GG% -- ayın mevcut günü, 01 - 31 arası.

Görev Şablonları.
Görev Şablonu, genellikle sağ klasörü ayarlanmamış olan tamamlanmamış bir Görevdir. Favori Görev seçenekleri dizinizi bir Şablon olarak kaydetmeniz ve böylelikle Görevleri bu şablon ile kolaylıkla oluşturabilmeniz için kullanılmaktadır.
Bir Görevden Şablon oluşturmak için, bu Göreve gidin ve Dosya -> Şablonu Farklı Kaydet'i seçin.

Kaydedilmiş bir şablondan yeni bir görev oluşturmak için, Görev -> Yeni'yi seçin.
Yeni Görev penceresinde Şablondan seçeneğini seçin.
Sonrasında Görevin oluşturulacağı şablonu seçin.

Filtreler: Hariç Tutulanlar ve Dahil Edilenler

GoodSync, varsayılan şekilde gizli veya sisteme ait olmayan tüm dosya ve klasörleri eşitlemektedir.
Gizli ve sistem dosyaları da, ilgili seçeneğin kapatılması ile eşitlenebilir.

Hariç Tutulanlar Filtresi

Hariç Tutulanlar mekanizmasını kullanarak bazı dosya ve klasörleri eşitlemeden hariç tutmayı isteyebilirsiniz.
Örneğin nesne dosyaları *.OBJ ve düzenleyici yedekleme dosyaları *.BAK genellikle hariç tutulmaktadır.

Dosya veya dosya grubunu hariç tutmanın en kolay yolu Analiz gerçekleştirmek ve sonrasında dosya veya
klasörün üzerine sağ tuşla tıklamak ve Hariç Tutma komutlarından birini seçmektir:
* '\Klasör Adı\Dosya Adı' dosyasını veya klasörünü hariç tut.
   Tam olarak verilen yolunda da belirtildiği şekliyle, ('\Klasör Adı\Dosya Adı') sadece bu dosya veya klasörü hariç tut.
* Tüm 'Öğe Adı' dosya veya klasörlerini hariç tut.
   'Öğe Adı' olarak adlandırılan tüm dosya ve klasörleri (herhangi bir alt klasördeki) hariç tut.
* Tüm '*.ext' dosyalarını hariç tut.
   Tüm alt klasörlerde 'ext' uzantılı dosyaları hariç tut.

Hariç tutma komutu, Görev -> Seçenekler -> Filtreler -> Hariç Tutulanlar'daki hariç tutulanlar listesine bir satır eklemektedir.
Bu sekme, hariç tutulanları değiştirip silebileceğiniz tek yerdir.
Detaylar için bu sekmenin tanımına Görev -> Seçenekler -> Filtreler'den bakabilirsiniz.
Tüm işler için geçerli olan genel hariç tutulanlar, Araçlar -> Program Seçenekleri -> Filtreler'den ayarlanabilir.

Listedeki tüm satırlar, aşağıdaki özelliklere sahip MS DOS özel sembol eşleşme dizisidir:
*, \ dışındaki her türlü karakter sırası anlamına gelmektedir
?, isteğe bağlı bir tekli karakter anlamına gelmektedir
\, klasörleri ayırmaktadır

"Boyut" ile başlayan satırlar, dosya boyutuna göre dosyaların hariç tutulmasını mümkün kılmaktadır:
boyut<N
boyut>N
boyut=N
boyut!=N
boyut>=N
boyut<=N
boyut[S1,S2]; S1 <= boyut < S2 anlamına gelmektedir
N bir sayıdır ve muhtemelen K (Kilo) veya M (Mega) sonekine sahiptir.
"Boyut" satırında boşluğa izin verilmemektedir.
Örnekler:
boyut>=100 -- 100 bayt veya daha fazla içeren dosyalar
boyut<2K -- 2.048 (1K = 1024) bayttan az içeren dosyalar
boyut=3M -- tam olarak 3.145.728 (1M = 1024 * 1024) bayt içeren dosyalar

"Zaman" ile başlayan satırlar, değişiklik tarihine göre dosyaların hariç tutulmasını mümkün kılmaktadır:
zaman<T
zaman>T
zaman=T
zaman!=T
zaman>=T
zaman<=T
zaman[T1,T2], T1 <= zaman < T2 anlamına gelmektedir.
burada T, aşağıdaki formatlardan birindeki tarihtir:
YYYY/AA/GG -- yıl/ay/gün
-Ng -- N gün önce
+Ng -- N gün sonra
"Boyut" eşleşme satırında boşluğa izin verilmemektedir.
Örnekler:
zaman>=2008/7/4 -- 4 Temmuz 2000 saat 00:00 veya sonrasında değiştirilen dosyalar
zaman<-5g -- 5 gün önce veya daha da öncesinde değiştirilen dosyalar
zaman>=+7g -- 7 gün sonra veya daha da sonrasında değiştirilen dosyalar

Özel satırlar, tüm alt klasörlerin hariç tutulmasını mümkün kılmaktadır:
<alt klasör>

GoodSync, varsayılan olarak gizli ve sistem dosya ve klasörlerini hariç tutmaktadır, zira bu dosyalar kullanıcı dosyası değildir ve genellikle yedeklenmelerine veya eşitlenmelerine gerek duyulmamaktadır. GoodSync'in bu dosyaları görmesini istiyorsanız, Görev -> Seçenekler -> Filtreler'de "Gizli Dosya ve Klasörleri Hariç Tut" ve "Sistem Dosyalarını ve Klasörlerini Hariç Tut" kutularının seçimini kaldırın.

Dahil Edilenler Filtresi

Dahil Edilenler Filtresi, sadece belirtilen dosya ve klasörleri dahil etmekte, geriye kalan her şeyi hariç tutmaktadır.
Dahil Edilenler Filtresi, Hariç Tutulanlar Filtresinden önce uygulanmaktadır.

Dahil Edilenler Filtresi, Görev -> Seçenekler -> Filtreler -> Dahil Edilenler konumunda ayarlanmaktadır.
Aşağıdakiler, ekleme yapan popüler Dahil Edilme filtreleri ve içerik menüsü öğeleridir:

* Sadece '\Klasör Adı\Dosya Adı' dosyası veya klasörünü dahil et.
Tam olarak verilen yolunda da belirtildiği şekliyle ('\Klasör Adı\Dosya Adı\'), sadece bu dosya veya klasörü dahil edin.
Birden çok dosya ve klasör seçebilirsiniz (çoklu seçim, CTRL tuşuna basarken öğeler üzerine tıklanmasıyla gerçekleşmektedir); sonrasında tamamı Dahil Edilenler listesine eklenecektir.

* Sadece '*.ext' dosyalarını dahil et.
Tüm alt klasörlerde sadece 'ext' uzantısına sahip dosyaları dahil edin.
Dahil Edilenler filtresinde bir *.ext satırının mevcut olması durumunda, tüm klasörler de dahil edilecektir,
zira GoodSync'in belirtilen uzantılara sahip dosyaları bulabilmesi için tüm klasörlerin içine bakması gerekmektedir.
"Boş Klasörleri Hariç Tut" seçeneği ile bu yoldan dahil edilen klasörleri hariç tutmanız mümkündür.

Özel "boyut" ve "zaman" eşleşmeleri, Dahil Edilenler filtresinde de geçerlidir.

Komutlar ve Klavye Kısayolları

Burada butonlara tıklanarak veya menü öğeleri seçilerek başlatılabilen GoodSync komutları açıklanmaktadır.

Görev komutları

Görev -> Yeni    Alt+N
Yeni Görev Oluşturma. "Yeni Görev" adı verilen ilk görev, GoodSync'i ilk olarak başlattığınızda otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Görev -> Sil    Alt+D
Bu Görevi Silme.

Görev -> Ad Değiştir...    Alt+R
Bu Görevin Adını Değiştirme.

Görev -> Görev Çoğalt...
Bu Görevi Çoğaltma. Yani farklı bir isimle görevin kopyası olan yeni bir görev oluşturmak.

Görev -> Görev Taraflarını Değiştir
Görevin Sol ve Sağ klasörlerini değiştirme.

Görev -> Şablonu Farklı Kaydet
Görevi Şablon Olarak Kaydetme. Şablonlar, Yeni Görev oluşumu sırasında kullanılabilmektedir.

Analiz Et butonu veya Görev -> Analiz    Alt+A    F5
Bu Görevi Analiz Etme. Önerilen değişiklikleri gösterme.

Görev -> Tümünü Analiz Et    F6
Tüm Görevleri Analiz Etme.

Eşitle butonu veya Görev -> Senkronize Et    Alt+S    F7
Bu Görevi Senkronize Etme. Analizin önerdiği değişiklikleri uygulama.

Görev -> Tümünü Senkronize Et    F8
Analiz Edilen Tüm Görevleri Senkronize Etme.

Görev -> Analiz ve Eşleştirme    F9
Bu Görevi Önce Analiz Edip Sonra Eşleştirme.

Görev -> Tümünü Analiz Et ve Eşitle    F10
Tüm görevler için: Her bir işi analiz etme ve sonrasında eşitleme.

İptal butonu veya Görev -> İptal    Alt+C    ESC
Bu Görevin analizini veya eşitlemesini durdurma. Ayrıca diğer görevlerin çalışmaya hazırlık durumlarını iptal etme.

Görev -> Cancel All
Aktif tüm görevler için analiz veya eşitlemeyi sonlandırma.

Duraklatma / Devam butonu
Bu Görevin analiz veya eşitlemesini Duraklatma / Devam Ettirme.

Görev -> Sol Kayıt Dosyasını Aç    Alt+L
Bu Görevin Sol klasörü için kayıt dosyasını açma. Kayıt dosyaları, GoodSync görevlerinin bu klasör ve alt klasörlerindeki tüm eylemlerini kaydetmektedir.

Görev -> Sağ Kayıt Dosyasını Aç    Alt+R
Bu Görevin Sağ klasörü için kayıt dosyasını açma. Kayıt dosyaları, GoodSync görevlerinin bu klasör ve alt klasörlerindeki tüm eylemlerini kaydetmektedir.

Görev -> Seçenekler    Alt+O
Bu Görev için Seçenekler penceresini gösterme.

Görev -> Yedek Kopyaları Sil
"Silinmiş/Değiştirilmiş Dosyanın Önceki Sürümünü Kaydet" seçeneği ile GoodSync'in _gsdata_\_saved_ klasörüne kaydettiği dosyaların önceki sürümlerini silme.

Görev -> Durum Sıfırla
Görevin her iki tarafındaki GoodSync durum dosyalarını silme. GoodSync'in durum bilgilerini unutmasına neden olmaktadır. Destek tarafından yapılan yönlendirmeler dışında bu komutu kullanmayın.

Görev -> Çıkış    Alt+X    F4
GoodSync'ten çıkma.

Görev Seçimi

Sekmeye Tıkla    Alt+1 - Alt+9
Farklı bir görev seçin ve mevcut görev haline getirin (Bu Görev olarak refere edilecek). Görev ve Ağaç görünümündeki çoğu komut, mevcut Görev için geçerlidir.

Görünüm Penceresi komutları

Görünüm -> Görev Listesi
Görev Listesi penceresini görüntüleme/gizleme. Bu pencere, görevin en son ne zaman yürütülme zamanını ve görevin mevcut durumunu göstermektedir. Varsayılan şekilde gösterilmemektedir.

Görünüm -> Filtreler
Filtreler penceresini görüntüleme/gizleme. Bu Görev için Hariç Tutulanlar ve Dahil Edilenler filtrelerini göstermektedir. Varsayılan şekilde gösterilmemektedir.

Görünüm -> Kayıt
Kayıt penceresini görüntüleme/gizleme. Bu Görev için otomatik olarak kaydırılan kaydı göstermektedir. Varsayılan olarak gösterilmektedir.

Görünüm -> Durum Çubuğu
Durum Çubuğunu görüntüleme/gizleme. Varsayılan olarak gösterilmektedir.

Ağaç Görünümü komutları

Tümü butonu veya Görünüm -> Hepsi
Tüm aktif dosya ve klasörleri gösterme, yani her iki tarafta da silinmeyen öğeleri gösterme.

Değişiklikler butonu veya Görünüm -> Değişiklikler    Alt+G
Değişiklikleri, yani farklı olan ve Dosya Kopyala komutunun uygulanacağı dosya ve klasörleri görüntüleme.

Çelişmeler butonu veya Görünüm -> Çelişmeler    Alt+F
Çelişmeleri, yani Görevin her iki tarafında da değişen dosyaları görüntüleme.

Hatalar butonu veya Görünüm -> Hatalar    Alt+E
Analiz veya Eşitleme sırasında meydana gelen Hataları Görüntüleme. Hatalar çelişme değildir, genellikle dosya sisteminden kaynaklanırlar. Örnek: dosya kilitlendi, klasöre girilemiyor.

Diğer -> Dahil Edilen veya Görünüm -> Diğer -> Dahil Edilen
Analize dahil edilen, yani Hariç Tutulanlar/Dahil Edilenler filtrelerince hariç tutulmamış dosya ve klasörleri görüntüleme.

Diğer -> Hariç Tutulan veya Görünüm -> Diğer -> Hariç Tutulan
Hariç Tutulanlar/Dahil Edilenler filtrelerince hariç tutulmuş dosya ve klasörleri görüntüleme.

Diğer -> Yeni veya Görünüm -> Diğer -> Yeni
Yeni dosya ve klasörleri, yani bir tarafta var olan ve diğer tarafta var olmayan ve kopyalama eylemince diğer tarafa kopyalanacak olan dosya ve klasörleri görüntüleme.

Diğer -> Üzerine Yaz veya Görünüm -> Diğer -> Üzerine Yaz
Üzerlerine yazılacak dosyaları, yani her iki tarafta da yer alan ve kopyalama eylemince bir taraftan diğerine kopyalanacak dosyaları görüntüleme.

Diğer -> Sil veya Görünüm-> Diğer -> Sil
Silinecek dosya ve klasörleri, yani bir tarafta yer alıp diğerinde yer almayan ve kopyalama eylemince diğer tarafta da silinecek dosya ve klasörleri görüntüleme.

Diğer -> Soldan Sağa veya Görünüm -> Diğer -> Soldan Sağa
Dosya Kopyalama eylemince Soldan Sağa kopyalanacak dosyaları görüntüleme.

Diğer -> Sağdan Sola veya Görünüm -> Diğer -> Sağdan Sola
Dosya Kopyalama eylemince Sağdan Sola kopyalanacak dosyaları görüntüleme.

Diğer -> Soldan Sağa Zamanı Kopyala veya Görünüm -> Diğer -> Soldan Sağa Zamanı Kopyala
Değişiklik zamanları Zaman Kopyalama eylemince Soldan Sağa kopyalanacak dosyaları görüntüleme.

Diğer -> Sağdan Sola Zamanı Kopyala veya Görünüm -> Diğer -> Sağdan Sola Zamanı Kopyala
Değişiklik zamanları Zaman Kopyalama eylemince Sağdan Sola kopyalanacak dosyaları görüntüleme.

Diğer -> Soldan Sağa Durum Kopyala veya Görünüm -> Diğer -> Soldan Sağa Durum Kopyala
Durumları Durum Kopyalama eylemince Soldan Sağa kopyalanacak dosyaları görüntüleme.

Diğer -> Sağdan Sola Durum Kopyala veya Görünüm -> Diğer -> Sağdan Sola Durum Kopyala
Durumları Durum Kopyalama eylemince Sağdan Sola kopyalanacak dosyaları görüntüleme.

Diğer -> Aynı Uznl, Farklı Zmn veya Görünüm -> Diğer -> Aynı Uznl, Farklı Zmn
Her iki tarafta da yer alan, aynı uzunluğa sahip olan ancak değişiklik zamanları farklı olan dosyaları gösterme.
Dosyaların gerçekten aynı olduğuna inanıyorsanız, bunlar Zaman Kopyalama eylemi için adaydır.

Eylem komutları

Tüm Eylem komutları, dosya veya klasör içerik menüsünde bulunabilmektedir.

Eylem -> Sol Dosyayı Aç
Soldaki dosyayı açma.

Eylem -> Sağ Dosyayı Aç
Sağdaki dosyayı açma.

Eylem -> Sol Dosyayı Sil
Soldaki dosyayı silme.

Eylem -> Sağ Dosyayı Sil
Sağdaki dosyayı silme.

Eylem -> Her İki Dosyayı Sil
Soldaki ve Sağdaki dosyayı silme.

Eylem -> Solu Sağa Kıyasla
Soldaki dosyayı fark karşılaştırma benzeri bir program ile Sağdaki dosya ile kıyaslama
Araçlar -> Program Seçenekleri -> Dosya Karşılaştırma programında tanımlanmıştır.

Eylem -> '\...' Dosyasını Hariç Tut
Bu dosyayı Analiz dışında tutma.

Eylem -> Tüm '...' Dosyalarını Hariç Tut
Bu dosya ile aynı ada sahip olan ancak diğer klasörlerde yer alan tüm dosyaları hariç tutma.

Eylem -> Tüm '*.ext' Dosyalarını Hariç Tut
Tüm klasörlerde .ext uzantısına sahip tüm dosyaları hariç tutma.

Eylem -> Sadece '*.ext' Dosyasını Dahil Et
Tüm klasörlerde sadece .ext uzantısına sahip dosyaları dahil etme.

Eylem -> Önerilen
Analizce önerilen eylemi ayarlama. Analiz ile önerilen değiştirilmiş eyleminden sonra aktifleştirilmiştir.

Eylem -> Soldan Sağa
Eylemi Soldan Sağa Dosya Kopyalama olarak ayarlama.

Eylem -> Sağdan Sola
Eylemi Sağdan Sola Dosya Kopyalama olarak ayarlama.

Eylem -> Kopyalama
Eylemi Kopyalamama olarak ayarlama.

Eylem -> Soldan Sağa Zamanı Kopyala
Eylemi Soldan Sağa Zamanı Kopyala olarak ayarlama.

Eylem -> Sağdan Sola Zamanı Kopyala
Eylemi Sağdan Sola Zamanı Kopyala olarak ayarlama.

Araçlar komutları

Araçlar -> Program Seçenekleri
Genel Program Seçenekleri penceresini görüntüleme.

Araçlar -> V4'ten Görev Aktar
GoodSync V4'ten görev aktarma.

Araçlar -> Görevler Listesini Dışa Aktar
Görev listesini (tüm görevler veya sadece Görev Listesi penceresinde seçilen işler) bir *.gsl dosyasına aktarma.

Araçlar -> Görevler Listesini İçe Aktar
Görevleri bir *.gsl dosyasından içe aktarma. İçe aktarılan görevler, mevcut görevlere eklenmektedir.

Yardım komutları

Yardım -> Kılavuz
Bu Çevrimiçi Kılavuzu www.goodsync.com'da görüntüleme.

Yardım -> SSS
Çevrimiçi Sık Sorulan Soruları www.goodsync.com'da görüntüleme.

Yardım -> Pro Satın Al
www.goodsync.com'dan GoodSync Pro sürümünü satın alma.

Yardım -> Aktifleştir
Satın aldıktan sonra GoodSync Pro'yu aktifleştirme. Siparişteki şekliyle Sipariş No ve İsminize ihtiyaç duyacaksınız.

Yardım -> Destek Bileti Oluştur...
Görev kayıtlarını ve diğer teknik bilgileri içeren ZIP dosyasını oluşturma. support.goodsync.com adresindeki GoodSync Çevrimiçi Destek Sistemi'ndeki (GSSS) açtığınız Destek Biletine bu ZIP dosyasını ekleme.

Yardım -> Güncellemeleri Kontrol Et
www.goodsync.com'dan yeni GoodSync sürümünü kontrol etme. GoodSync, başlangıç sonrasında yeni sürümü otomatik olarak kontrol etmektedir.

Yardım -> Hakkımızda...
Katkı sağlayanlar ve sürüm bilgileri ile Hakkımızda penceresini görüntüleme.

Dosya Sistemleri: Yerel ve Uzaktan

GoodSync, sadece bilgisayarınızdaki sürücü ve net paylaşımları ile değil, aynı zamanda aşağıdaki protokoller yoluyla erişilebilen Uzak Dosya Sistemleri (FS) ile de eşitleme yapabilmektedir: FTP, Güvenli FTP (SSH), WebDAV.

Eşitleme klasörünüzü seçmek veya değiştirmek için, Eşitlemenin sol veya sağ tarafındaki Gözat butonuna tıklayın.
Gözat Dosya Sistemi penceresi görülmektedir.

Dosya Sistemi Tipi, Gözat penceresinin sol dolaşım penceresinde görülmektedir.
Dosya Sistemi Tipini değiştirmek için, soldaki farklı dosya sistemlerinin üzerine tıklayın.

Adres hanesindeki Uzak Sunucu Adresini girin veya düzenleyin (Sadece Uzak FS).

Sonra Kullanıcı Kimliği, Şifre ve diğer bağlantı verilerini girin (Sadece Uzak FS).

Sonrasında sunucuya bağlanmak ve girilen verilerin doğru olup olmadığını test etmek için Git butonuna tıklayın.

Bağlantı başarılı ise, Kullandığınız Kullanıcı Kimliğinin Ana Klasörü ve üzerindeki tüm klasörler görüntülenmektedir.

Klasör ağacı ile eşitlenecek klasörde dolaşın.

Eşitlemek istediğiniz klasör mevcut değilse oluşturun:
üst klasörde dolaşın ve Yeni Klasör Oluştur butonuna tıklayın.

Aşağıda GoodSync'in desteklediği Yerel ve Uzak Dosya Sistemlerinin detaylı açıklaması sunulmuştur.

Bilgisayarım

Direkt olarak bu bilgisayara takılan diskler.
Kullanılan isimlendirme kuralları: Windows "sürücü harfi + yol", örnek: C:\klasör1\klasör2\dosya.ext

Kimlik doğrulama gerekmediği ve sürücüler her zaman bağlı olduğu için, klasör ağacı hemen görüntülenmektedir (Git butonuna tıklanması gerekmemektedir).

Ağım

Microsoft ağ tabanlı bulunabilen Net Paylaşımlar (uzaktan takılan diskler).
Kullanılan isimlendirme kuralları: Windows UNC, örnek: \\paylaşım\sürücü\klasör1\klasör2\dosya.ext

Mevcut ağ paylaşımlarının listesi gösterilmektedir, sonrasında eşitlenen klasörü inceleyebilirsiniz.

Paylaşımınız oturum açtığınız Windows hesabının Kullanıcı Kimliği ve Parolasından farklı parola korumalı ise, Kullanıcı Kimliği ve Parola girin.

Hem Yerel Ağdan (LAN) hem de uzak bilgisayarlardan (WAN) paylaşım oluşturabilirsiniz; aşağıdaki Ağ İle Eşitleme bölümüne bakın.

Paylaşımda oturum açtığınızda Windows kimlik doğrulama verilerini gizleyecektir. Sunucudaki kimlik doğrulama verilerinin değişmesi durumunda, Oturumu Kapatmalı ve Windows'un yeni kimlik doğrulama verilerini kullanmasını sağlamak için istemcide hesabınız ile oturum açmalısınız.

FTP

Uzak FTP sunucusu.
Kullanılan isimlendirme kuralı: ftp:// önekli URL, örnek: ftp://sunucu.alanadi.com/klasor1/klasor2/dosya.ext
Genişletilmiş isimlendirme kuralları port ve kimlik doğrulama verisi eklemektedir: ftp://kullanıcıkimligi:parola@sunucu.alanadi.com:port/klasor/dosya

Kullanıcı Kimliği ve Parola genellikle gereklidir.
Kamuya açık FTP arşivine bağlanıyorsanız, Kullanıcı Kimliği "anonim" ve Parola "eposta@biryer.com" parolasını kullanın.

Pasif ve Aktif mod. GoodSync, varsayılan olarak bağlantı sırasında Pasif FTP modunu kullanmaktadır, zira bu modda sunucudan istemciye veri bağlantısı gerekmemekte ve bu bağlantılara çoğu güvenlik duvarınca izin verilmemektedir. Aktif Mod kutusunu sadece Pasif mod bağlantısının zaman aşımına uğraması ve ateş duvarlarınızın sunuculara istemciye FTP veri bağlantısını başlatma imkanı vermesi durumunda işaretleyin.

Güvenli FTP (SSH üzerinden FTP)

SFTP yeteneğine sahip uzak SSH sunucusu.
Kullanılan isimlendirme kuralı: sftp:// önekli URL, örnek: sftp://sunucu.alanadi.com/klasor1/klasor2/dosya.ext
Genişletilmiş isimlendirme kuralları port ve kimlik doğrulama verisi eklemektedir: sftp://kullanicikimligi:parola@sunucu.alanadi.com:port/klasor/dosya
SSH-1 sunucuları ile değil, sadece SSH-2 sunucuları ile çalışmaktadır.

Kimlik doğrulama verileri her zaman gereklidir ve iki çeşit olarak gelmektedir:

* Kullanıcı Kimliği + Parola.
FTP'de olduğu gibi, oturum açmak için Kullanıcı Kimliği ve Parola gereklidir.

* Kullanıcı Kimliği + Özel Anahtar Dosyası.
Özel Anahtar Dosyası, Kamuya Açık - Özel Anahtar Çiftinin "özel anahtar" kısmını içeren küçük bir (1-2 Kb) dosyadır.
Kamuya Açık Anahtar, sunucuda yer almaktadır ve sadece sunucu yöneticisi anahtarı yerleştirebilmektedir.
Özel Anahtar için bir parola ile ek koruma uygulanabilir. Bu parolayı Gözat penceresine girin veya Pageant gibi bir özel anahtar önbellek programı kullanın.

Özel Anahtar formatı: aşağıdaki şekilde gözüken PuTTY özel anahtar formatı kullanmaktayız:

PuTTY-User-Key-File-2: ssh-rsa Encryption: aes256-cbc Comment: [1024-bit rsa, First Last@computer, Wed Jun 04 2003 23:28:59] Public-Lines: 4 encodedpublickeyencodedpublickeyencodedpublickeyencodedpublickey encodedpublickeyencodedpublickeyencodedpublickeyencodedpublickey encodedpublickeyencodedpublickeyencodedpublickeyencodedpublickey encodedpub== Private-Lines: 8 encodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivat encodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivat encodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivat encodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivat encodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivat encodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivat encodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivatekeyencodedprivat encodedprivatekeyxxxxx== Private-MAC: abxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb3a

Mümkün olduğunda FTP yerine SFTP kullanımı önerilmektedir, zira:
* SFTP, sunucuya gönderdiği Kullanıcı Kimliği ve Parolayı şifrelemektedir, yani kimlik doğrulama bilgilerini çalan izinsiz dinleyici mümkün değildir. FTP, Kullanıcı Kimliği ve Parolayı şifrelenmeden göndermektedir.
* SFTP, aktardığı tüm dosyaları şifrelemektedir. FTP ise tüm dosyaları olduğu gibi, yani şifrelemeden göndermektedir.

WebDAV

Uzak DAV sunucusu.
Kullanılan isimlendirme kuralı: http:// önekli URL, örnek: http://sunucu.alanadi.com/klasor1/klasor2/dosya.ext
Genişletilmiş isimlendirme kuralları port ve kimlik doğrulama verisi eklemektedir: http://kullanicikimligi:parola@sunucu.alanadi.com:port/klasor/dosya

Kullanıcı Kimliği ve Parola her zaman gereklidir.

DAV, HTTP protokolünün karşıya yükleme özellikli bir uzantısıdır. Bunun anlamı, sunucudaki bazı klasörlerinin sadece HTTP olabileceği ve bazılarının DAV karşıdan yüklemelerine izin verebileceği anlamına gelmektedir.

Klasör için size sadece HTTP erişimi verilmiş ve DAV erişimi verilmemişse, bu klasörü bir tarayıcıda görebilir, ancak GoodSync DAV'da görme veya değiştirme şansına sahip olamazsınız.

Amazon S3

Amazon S3 sunucusu.
Kullanılan isimlendirme kuralı: http://s3.amazonaws.com önekli URL, örnek: http://s3.amazonaws.com/bucket/klasor/dosya.ext

S3, WebDAV protokolünün bir varyasyonudur.

Kullanıcı Kimliği ve Parola her zaman gereklidir.
Gözat'ta AWS Erişim Anahtar Kimliğini Kullanıcı Kimliğine yerleştirin.
Gözat'ta AWS Gizli Erişim Anahtarını Parolaya yerleştirin.

AWS Bucket İsmini Aşağıdaki örnekteki gibi URL üst klasörüne koyun: http://s3.amazonaws.com/bucket/klasor/dosya.ext

Windows Cep Telefonu ve Cep Bilgisayarı

Windows Cep telefonları ve Cep Bilgisayarı cihazları.
Kullanılan isimlendirme kuralları: wm: önekli URL, örnek: wm:Telefonum\RoboForm Verilerim

Cihazın bilgisayara fiziksel olarak bağlanması gerekmektedir. Genellikle USB portuna bağlanmaktadır.
ActiveSync veya Windows Mobil Cihaz Merkezi'nin (WMDC) masaüstüne kurulması gerekmektedir.

Cihazın, GoodSync'in çalıştığı masaüstü ile bir ortaklığa sahip olması gerekmemektedir.
Yani telefon dosyalarını iki masaüstünden fazlası ile eşitlemeniz mümkündür.
Masaüstünüzle "ilişkisi" olmayan telefon ile eşleme için; telefonunuzun masaüstüne bağlanmasından sonra ActiveSync'in size yeni bir ilişki oluşturma talimatı verdiğinde Misafir İlişkiyi seçin veya İptal'e basın.

Görev Seçenekleri

Tüm görevlerin, görev için eşitleme algoritması davranışını değiştiren bir seçenek dizisi bulunmaktadır.

Genel sekme

Eşitleme Yönü
Eşitleme yönü, aşağıdaki üç seçimden biri olabilir.

2-Yönlü
(varsayılan değer)
Soldan Sağa değişiklik iletimi ve Sağdan Sola değişiklik iletimi.
1-Yönlü Soldan Sağa
Soldan Sağa değişiklik iletimi.
1-Yönlü Sağdan Sola
Sağdan Sola değişiklik iletimi.

Her zaman tek yönlü eşitlemeler için geçerli olan iki dönüştürücü mevcuttur:

Doğrulanmış
Seçili olması durumunda, GoodSync hedef taraftaki dosyaların değişmediğini ve değişikliklerin tek yönlü görevin sadece kaynak tarafında gerçekleştiğini kontrol etmektedir. Hedef tarafında bir değişiklik bulunmuşsa, bu durumda bir çelişme olduğu beyan edilmektedir.
Zorunlu
(varsayılan)
Seçili olması durumunda, kaynak taraftaki daha eski dosyaların hedef taraftaki daha yeni dosyaların üzerine yazması halinde bile, GoodSync daima tercih edilen eşitleme yönünü gözetecektir. Bu seçeneğin kullanılması önerilmemektedir (bunun yerine Doğrulanmış kullanın), zira yedekleme tarafında kaza sonucu değiştirdiğiniz daha yeni dosyaların kaybı ile sonuçlanma ihtimali bulunmaktadır.
Salt-Okunur Kaynak Tarafı
GoodSync'in kaynak tarafında herhangi bir şey yazmadığı tek yönlü eşitleme. Tüm GoodSync dosyaları (_gsdata_ klasörü, kayıtlar, durum dosyaları) c:\Documents And Settings\Kullanıcı Adı\Application Data\GoodSync\Mirrors'ta oluşturulan _gsdate_ Yansıma klasörüne yazılmaktadır.

Silinenleri Dağıt (varsayılan olarak seçilidir)
Seçili olması durumunda, görevin bir tarafında kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş olan silme işlemi görevin diğer tarafına iletilmektedir.
Kontrol edilmemiş ise, dilme işlemleri iletilmemekte, sadece daha yeni olan dosyalar iletilmektedir.

Silinmiş/yer değiştirmiş dosyaların yedek kopyasını kaydet (varsayılan olarak seçilidir)
Seçili olması durumunda, GoodSync, eşitlemenin bu dosyayı yenilemesinden veya silmesinden önce bir dosya kaydeder. Dosya, yenileme/silme işleminin gerçekleşmek üzere olduğu taraftaki _gsdata_\_saved_ klasörüne kaydedilmektedir.
Sadece dosyanın en yeni sürümü (mevcut sürümden bir önceki sürüm) saklanmaktadır.
_gsdata_ klasörünün gizli bir klasör olduğunu unutmayın, yani klasörün içeriğini görmek istiyorsanız Windows Gezginindeki Gizli Dosyaları Göster seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir.

Temp dosyalarını kullanırken güvenli kopyala (varsayılan olarak seçilidir)
Seçili ise, eşitleme kaynak dosyayı direkt olarak hedef dosyaya kopyalamamaktadır, zira hedef dosyanın bozulmasıyla sonuçlanacak ve kopyalama işlemi yarısında sonlanmış olacaktır. Bunun yerine eşitleme, kaynak dosyayı hedef klasördeki geçici dosyaya kopyalamakta, kopyalama işlemi sona erdikten sonra da geçici dosya hedef dosya olarak yeniden adlandırılmaktadır.
Tek yönlü yedekleme gerçekleştiriyorsanız ve hedefte yeterli boş alan yoksa, bu alanın seçimini kaldırabilir ve tek bir dosyanın iki kopyasını taşırmasını sağlayabilirsiniz.

Uzak Dosya Sistemleri Üzerinde Analiz-Eşitleme Dosyası İstikrarını Kontrol Et (varsayılan olarak seçili değildir)
Seçili ise, dosyaların Analiz ve Eşitleme sırasında hem Uzak dosya sistemleri hem de Yerel Windows dosya sistemi açısından değişmediğini doğrular.
Seçili değil ise, bu doğrulamayı sadece Yerel Windows dosya sistemi için gerçekleştirir.
Bu seçeneğin Açılması, uzak eşitlemeleri yavaşlatmakta, ancak daha iyi dosya bütünlüğünü garanti etmektedir.

Eşitleme için gerekli tahmini disk alanı (varsayılan olarak seçilidir)
Seçili ise, eşitlemeyi tamamlamak için ne kadar boş disk alanı gerektiğini hesaplar.
Kısıtlı boş alana sahip sürücülere yazım yapılan görevler için bunu Açık bırakın.
Diski doldurması muhtemel olmayan Görevler için Kapalı tutun, zira boş alan böyle bir durumda her iki alanda da boldur.

Kilitli dosyaları kopyala (varsayılan olarak seçilidir)
Açık ise, Volume Shadow hizmeti kullanılarak kilitli dosyalardan kopyalama yapar.
Kapalı ise, Kilitli Dosya Kopyalanamıyor hatasını verir.
Vista ve XP'de bulunmakta, ancak Windows 2000'de kullanılamamaktadır.
64-bit Windows XP ve Vista'da çalışabilmesi için GoodSync 64-bit sürümünün kullanılması gerekmektedir.
GoodSync, sadece kilitli dosyayı KAYNAK olarak alıp kopyalama yapabilmekte, KİLİTLİ olan dosyaya kopyalama yapamamaktadır.
GoodSync, sadece yerel diskteki kilitli dosyadan kopyalama yapabilmekte, ağa yerleştirilen bir kilitli dosyadan kopyalama yapamamaktadır.

Bağlantı kesilmesi durumunda görev klasörlerinin bağlantısını yeniden yapın (varsayılan olarak seçilidir)
Açık ise, GoodSync klasör bağlantısı kesilmesi hatasının tespit edildiği klasörü tekrar bağlamaya çalışır.
Kapalı ise, klasör bağlantısının kesilmesi Analiz veya Eşitlemeyi sona erdirir.
Halihazırda 30 saniyelik bekleme süresinden sonra tek bir yeniden bağlanma denemesinde bulunulmaktadır, ancak Yeniden Bağlanma sekansı değişebilir.
Başarısız yeniden bağlanma denemesi, görevin sonlandırılmasına neden olmaktadır.

Buffer Size in K-bytes (Varsayılan olarak 64)
Uzak dosya sistemi karşıya yüklemesi ve indirme işlemleri için kilobayt cinsinden (1 Kb = 1024 bayt) bu boyutta tampon kullanın.
Daha büyük tampon kullanımı karşıya yükleme/indirmeyi, özellikle SFTP'de hızlandırabilir.
Ancak protokol kısıtlamaları nedeniyle, GoodSync çok yüksek olan tampon boyutlarını kısıtlamaktadır.

Baloncuk mesajlarını görüntüle
Bu seçenek, baloncuk mesajlarının (sistem tepsisi) görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve zamanını kontrol etmektedir.

Asla
Baloncuk mesajları görüntülenmez.
Çelişme ve Hatalarda
(varsayılan)
Baloncuk mesajları sadece Analiz veya Eşitlemede Çelişme veya Hata tespit edildiğinde görüntülenir.
Değişiklik ve Eşitlemede
Baloncuk mesajları, Analizde Değişiklik, Çelişme veya Hata tespit edildiğinde görüntülenir.

Filtreler sekmesi

Hariç Tutulanlar (varsayılan olarak boş)
Bu listedeki herhangi bir satıra uyan dosya ve klasörler eşitlemeden hariç tutulacaktır.
Özel semboller '*' ve '?', Windows komut satırında olduğu gibi burada kullanılabilir.
Eşleşme bağlantılı dosya/klasör yolu ile, yani eşitleme klasöründen başlayan yolda gerçekleştirilebilir.
'\' ile başlayan satırlar, eşitleme klasörü ile bağlantılı olan tam klasör yolları ile eşleşmektedir.
'\' ile başlamayan satırlar ise herhangi bir dosya ismi ile eşleşebilmekte, ancak sadece bağlantılı yol eşleştirilmektedir.

Örnekler:
*.obj, .obj uzantılı tüm dosyalar ile eşleşmiştir.
CVS, eşitleme klasörlerinde CVS adlı tüm dosya ve klasörler ile eşleşmiştir.
\\Klasör\\*.obj, sadece kök eşitleme klasörlerinde yer alan Klasör klasöründe yer alan tüm *.obj dosyaları ile eşleşmiştir.
Klasör\\*.obj, eşitleme klasörleri ve alt klasörlerinde yer alan Klasör klasöründe bulunan tüm *.obj dosyaları ile eşleşmiştir.

Dahil Edilenler (varsayılan olarak boş)
Boş değilse, sadece isimleri bu Dahil Edilenler listesinin satırlarından biri ile eşleşen ve Hariç Tutulanlar listesindeki satırlar ile eşleşmeyen dosya ve klasörler eşitlemeye dahil edilmektedir.

Dahil edilenler ve hariç tutulanlar dizisinin belirli bir klasör ile eşitlemede bulunan tüm görevler için aynı olması önerilmektedir. Farklı tutulmaları mümkündür, ancak karışıklık yaratması muhtemeldir, zira aynı görevler farklı görevlerin eşitlemede bulunacağı dosyalar ile eşitlemede bulunmayacaktır.

Boş Klasörleri Hariç Tut (varsayılan olarak seçili değil)
Seçili olması durumunda, boş olan veya boş klasörler içeren klasörler hariç tutulacaktır. Klasörler, dosya içermemeleri veya sadece Filtrelerce Hariç tutulan dosya içermeleri durumunda boş kabul edilmektedirler.

Gizli Dosya ve Klasörleri Hariç Tut (varsayılan olarak seçili)
GİZLİ özelliğe sahip dosya ve klasörleri hariç tutar.

Sistem Dosyalarını ve Klasörlerini Hariç Tut (varsayılan olarak seçili)
SİSTEM özelliğine sahip dosya ve klasörleri hariç tutar.

Otomatik sekmesi

Analiz ve Eşitlemenin bu sekme ile otomatik çalışması sağlanabilmektedir.

Sadece belirli bir olayda Analiz etmesi için Analiz Et kutusunu seçin.
Sadece belirli bir olayda Eşitleme yapması için Eşitle kutusunu seçin.
Eşile kutusunu seçtiğinizde Analiz Et kutusu da seçilmektedir, zira Analizin Eşitlemeden önce çalıştırılması zorunludur.

Bir veya daha fazla olayın, otomatik Analiz ve/veya Eşitlemeye neden olması için kontrolü gerekebilir:

GoodSync çalıştığında
GoodSync çalıştığında bu görevi analiz eder (veya belki eşitler).

Klasörlerin bağlanmasıyla
Görevin her iki klasörü, önceden bağlantıları kesildikten sonra (yani klasörlerden birinin bağlantısı kesik durumdan bağlantı kurulmuş duruma gelmesi gerekmektedir) tekrar bağlantı kurması haline bu görevi analiz eder (veya belki eşitler).
GoodSync, bu seçenekli bir görev için sol ve sağ klasörlerin durumlarını her 5 dakikada bir kontrol etmektedir.
Aşağıdaki olaylar, durumların kontrolünü hızlandırmaktadır, zira klasör bağlantısının kurulmasına veya kesilmesine neden olması muhtemeldir:
* Taşınabilir Bir Ortam Takılması veya Çıkartılması: çıkartılabilir klasörler bağlanabilir veya bağlantıları kesilebilir.
* Ağ Bağlantısı veya Bağlantısının Kesilmesi: FTP, SFTP, DAV klasörleri bağlanabilir veya bağlantıları kesilebilir.
* Windows Mobil cihazları (telefon) Bağlantı veya Bağlantı Kesilmesi: Windows Mobil bağlanabilir veya bağlantısı kesilebilir.

Çıkış yapıldığında
Windows oturumunun kapatılmasından hemen önce bu görevin analizi ve sonrasında eşitlemesi gerçekleştirilmektedir.
Windows'un oturum kapatıldığında GoodSync'i kapatmaya çalışabileceğini unutmayın. Normalde Windows, GoodSync'in dosya işlemleri gerçekleştirdiğini görür ve işini bitirmesine izin verir. Ancak bunun garantisi bulunmamaktadır.

Periyodik Olarak (Zamanlayıcı ile)
Her SS saatte ve DD dakikada bir periyodik olarak bu görevi analiz eder (ve belki eşitler).

Görev Zamanlayıcısını Kullanarak
Windows Görev Zamanlayıcısında ayarlanan bir program ile periyodik olarak bu görevi analiz eder (ve belki eşitler).
Windows Görev Zamanlayıcısını çağırmak ve programı ayarlamak için Konfigüre Et seçeneğine tıklayın.
Windows Görevlerini oluşturabiliyor olmalısınız (kısıtlı kullanıcılar, bunu yapamıyor olabilir).
GoodSync, GoodSync'i ne yapılacağını söyleyen komut satırlı GoodSync'i başlatacak Windows Görevini oluşturacaktır.
Windows'un oturum kapalıyken GoodSync'i başlatmasını istiyorsanız, Windows Kullanıcı Kimliğini ve Parolasını Görev Zamanlayıcısına girin.
Windows'un gerçekten GoodSync'i başlatıp başlatamadığını görmek için GoodSync genel kaydını (Applications Data\GoodSync klasöründe) kontrol edin.

Seçenek: Çelişmeleri Otomatik Olarak Çözümle
Görev otomatik olarak eşitleneceği zaman, çelişmelerin otomatik çözümlenmesi için bu seçeneği seçin:

Kopyalama
(varsayılan değer)
Çelişmeleri çözülmemiş (Kopyalamama) durumunda bırakır.
Soldan Sağa
Soldan Sağa iletişimi çözümler.
Sağdan Sola
Sağdan Sola iletişimi çözümler.
Daha Yeni Dosya Öncelikli
En yeni değişiklik süresine sahip dosya öncelik kazanır.
Yedekleme görevleri için bu seçeneği kullanmamalı, tercihen 1-yönlü görev kullanılmalıdır.

Seçenek: Eğer değiştirilen dosyalar şundan fazlaysa eşitleme (varsayılan olarak %100)
Otomatik Eşitleme, Görevde belirtilenden fazla (yüzde cinsinden) bölümlerindeki dosyaların değişmesi durumunda uygulanmamaktadır. Olağandışı şekilde daha yüksek sayıda değişmiş dosya, bir şeylerin ters gittiği ve manuel müdahalenin gerektiği anlamına gelebilmektedir. İhtimal ne kadar yüksek olursa olsun, %100 olarak ayarlayın.

Seçenek: Aynı klasörün eşitlendiğinden emin olmak için Görev Etiketlerini Kullan (varsayılan olarak seçili değildir)
Seçili ise, Görev Etiketi adı verilen ayrı bir tanımlayıcı, eşitlemenin her zaman aynı klasörlerde uygulanmasını sağlamak için Sol ve Sağ klasöre ve Görevin kendisine aktarılmıştır. Aynı klasör yolu, Windows'ta farklı sürücü harflerinin farklı fiziksel kaldırılabilir sürücülere atanması gibi farklı klasörlere gidiyor olabilir.
Seçili değil ise, Görev Etiketi oluşturmayın veya doğrulamayın. Bu seçeneğin açık tutulması önerilmektedir, zira doğru klasörün yerine hatalı olarak yerleştirilen hatalı klasör felaket niteliğindeki veri kayıplarına yol açabilmektedir.

Otomatik Seçenekler, Sadece GoodSync Çalışırken Çalışır
GoodSync, bu Otomatik olayların çalışabilmesi için çalışıyor olmalıdır:
- Klasör Bağlantısında
- Oturum Kapatılmasında
- Periyodik Olarak (Zamanlayıcıda)

Bu genel program seçeneklerini aktifleştirmeniz gerekmektedir:
- Windows başladığında GoodSync'i başlatın.
- Ana Pencere kapandığında Sistem Tepsisine gizle.

Görev Zamanlayıcısı seçeneği, GoodSync'in çalışmasını gerekli görmemektedir, zira Windows Zamanlayıcısı bu seçenek aktifleştirildiğinde GoodSync'i oluşturan Windows Görevine dayanarak GoodSync'i başlatmaktadır.

Görev Programlayıcısı
Gerçekleşen tüm olaylar, görevi kullanıma hazır olarak işaretlemektedir.
Kullanıma hazır görevler, sırasıyla soldan sağa çalışmakta ve bu düzen, tüm kullanıma hazır görevler çalışana dek sürmektedir.
Görev kullanıma hazır durumdaysa ve görevin çalıştırılmasını isteyen diğer bir olay meydana gelirse, bu durumda 2. olay göz ardı edilmektedir.

Genel Program Seçenekleri

Genel sekmesi

Bu genel seçenekler, GoodSync programının tamamındaki tüm görevler için geçerlidir.
Bunlar Görünüm -> Program Seçenekleri komutu veya ALT+P ile çağrılmaktadır.

Dil (varsayılan: İngilizce)
GoodSync için kullanıcı arayüzü dilini seçin.
Dil değişikliğinin geçerlilik kazanması için GoodSync'i yeniden başlatmalısınız.
Desteklenen diller, Çeviriler Sayfasında listelenmiştir.

Sistem çubuğunda GoodSync simgesini göster (varsayılan olarak açık)
Seçili ise: GoodSync çalıştığında, simgesini Sistem Tepsisinde göstermektedir.
Seçili değil ise: GoodSync, çalışırken Sistem tepsisinde herhangi bir şey görüntülememektedir.

Ana Pencere kapatıldığında Sistem Tablasına Gizle (varsayılan olarak kapalıdır)
Seçili ise: GoodSync'i kapatırsanız arka planda çalışacak ve Sistem Tepsisinde simge olarak gözükecektir.
GoodSync'e erişmek için Sistem Tepsisindeki GoodSync simgesine çift tıklayın (masaüstü sağ alt köşesi).
Seçili değil ise: GoodSync'i kapattığınızda bellekten boşaltılmaktadır.

Windows açıldığında GoodSync'i başlat (varsayılan olarak kapalı)
Seçili ise: Windows, hesabınızda oturum açtığınızda otomatik olarak GoodSync'i başlatmaktadır.
Bu şekilde başlatılan GoodSync, sadece görev çubuğu simgesi göstermekte, ana penceresi görülmemektedir.
Ana GoodSync penceresini çağırmak için simgenin üzerine çift tıklayın.
Görevleri otomatik olarak çalıştırmak için bu seçeneği açın, yani Görev Seçenekleri -> Otomatik sekmesinde seçilen kutuları kaldırın.

Tüm bilgi mesajlarını varsayılana sıfırla
Seçili ise: GoodSync, kapatılabilen tüm uyarı mesajlarının gösterilmeme durumlarını sıfırlamaktadır.

Günlük olarak yeni bir versiyonu kontrol et (varsayılan olarak açık)
Seçili ise: GoodSync, yeni sürümün kullanıma sunulup sunulmadığını kontrol etmek için günlük olarak www.goodsync.com adresi ile temasa geçecektir.

Eğer bulunamazlarsa sol/sağ eşitleme klasörleri oluşturun (varsayılan olarak kapalı)
Seçili ise, GoodSync, mevcut olmayan sol/sağ eşitleme klasörlerini oluşturacaktır.
Seçili değil ise; eşitleme klasörlerinin olmaması durumunda Analizde hata mesajı görülecektir.

Kayıt dosyasını kaydet (varsayılan olarak açık)
Seçili ise GoodSync:
* FolderActions_<yyyy>_<aa>.log adlı kayıt dosyasını sol ve sağ eşitleme klasörlerinin _gsdata_ klasörüne kaydetmektedir.
* Yazılan kayıt dosyası klasöre özgüdür, yani bir klasör değiştiren tüm görevler aynı kayıt dosyasına yazacaktır.
* Göreve özgü olmayan eylemlerinin genel kaydını GoodSync_<Yıl>_<Ay>.log adı verilen ve C:\Documents And Settings\<Kullanıcı Adı>\Application Data\GoodSync klasöründe yer alan dosyaya kaydetmektedir.
Seçili değilse, kayıt dosyaları oluşturulmamaktadır.

Kayıtları aylık olarak temizle (varsayılan olarak açık)
Seçili ise; bu ay ve önceki ay için kayıt dosyalarını tutar ve daha eski kayıt dosyalarını siler.
Seçili değil ise, tüm kayıt dosyalarını kaydeder.

Kayıt Tutma

Kritik
Görülmesi gereken önemli hata harici mesajlar.
Hata
Bir görevi sonlandıran hatalar, kırmızıyla gösterilir.
Bilgi
(varsayılan değer)
Gerçekleştirilen uyarılar veya önemli eylemler, eşitleme eylemleri dahil.
Detaylar
Gerçekleştirilen eylemler hakkında detaylar, çoğu kullanıcının görmesine gerek yoktur.

Filtreler sekmesi

Göreve özgü Dahil Edilenler ve Hariç Tutulanlar filtresine ek olarak bu sekmeden genel (tüm program için geçerli) filtreleri belirtebilirsiniz.

Görev için kullanılan etkin Hariç Tutulanlar ve Dahil Edilenler filtreleri
bu sekmedeki göreve özgü Hariç Tutulanlar ve Dahil Edilenler filtrelerinin ve program geneli için geçerli filtrelerin toplamıdır.

Hakkında sekmesi

Bu sekme, sürüm ve kullanım bilgilerini göstermektedir.

Ayrıca en yeni sürüm için www.goodsync.com kontrolünü yapan Güncellemeleri Kontrol Et butonunu da içermektedir.

Komut Satırı

GoodSync, komut satırından başlatılabilir ve GUI ile yapabileceğiniz her türlü görev, burada açıklanacak komut satır seçenekleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Komut satırı çağrısı, şu genel formata sahiptir:
goodsync [<genel-seçenek>] <komut> <komut-seçenekleri>

Genel Seçenekler

/help
Komut satırı seçeneklerini listeleyen yardım mesajını görüntüler.

/min
Minimize olarak çalışmaktadır, sadece görev çubuğu simgesi görünür niteliktedir.

/forcetray
Tepsiye küçültülmüş şekilde çalışır ve ana pencerenin görülmesi engellenir.

/miniwin
Durum penceresi modunda başlar.

/forcemini
Durum penceresi modunda başlar ve ana pencerenin görülmesi engellenir.

/profile=<profil-klasörü>
<Profile-klasöründe> profil dosyaları olan jobs.tic (seçenekli görev listesi) ve options.tic (genel program seçenekleri)'ni ara
Yol, yerel bilgisayar için mutlak bir yol olmalıdır.

/lf=<kayıt-klasörü>
<Kayıt-klasörüne> genel kayıt yapar Belirtilmemişse genel kaydı profil klasörüne yazar.
Yol, yerel bilgisayar için mutlak bir yol olmalıdır.

/ll=N
Kayıt seviyesini N'ye ayarlar (1-3 arası sayı).

/create-folder-if-notfound=yes|no
Bulunmaması durumunda görev eşitleme klasörü oluşturur.

/exit
GoodSync, komut satırında istenen eylemin tamamlanmasından sonra kapanacaktır.

Komutlar

analyze /all
Tüm görevleri analiz eder.

analyze <görev-listesi>
Listelenen görevleri analiz eder, görev isimleri boşlukla ayrılmıştır.
Boşluk içeren görev isimlerinin şu şekilde tırnak içinde eklenmesi gerekmektedir: "Görev adı"

sync /all
Tüm görevleri eşitler.

sync <görev-listesi>
Listelenen görevleri eşitler, görev isimleri boşlukla ayrılmaktadır.
Boşluk içeren görev isimleri, şu şekilde tırnak içinde eklenmelidir: "Görev Adı"

job <görev-ismi> [<görev-seçenekleri>]
Yeni bir görev oluşturur veya belirtilen görev seçenekleri ile mevcut bir görevi günceller.

job-new <görev-ismi> [<görev-seçenekleri>]
Belirtilen görev seçenekleriyle bir görev oluşturur.

job-update <görev-ismi> [<job-options>]
Mevcut görevdeki belirtilmiş seçenekleri değiştirir.

job-delete <görev-ismi>
Mevcut görevi siler.

Görev Seçenekleri

/analyze
Oluşturulduktan veya güncellendikten sonra Görevi analiz eder.

/sync
Oluşturulduktan veya güncellendikten sonra Görevi Analiz Eder ve Eşitler.

/f1=<tam-klasör-yolu>
Sol eşitleme klasörü.

Klasör Yolunun Tamamı, aşağıdaki formatlardan birinde olmalıdır:
  C:\klasör1\klasör2\dosya.ext
  \\paylaşım\disk\klasör1\klasör2\dosya.ext
  ftp://kullanıcıkimligi:parola@sunucu.alanadi.com:port/klasor/dosya
  sftp://kullanıcıkimligi:parola@sunucu.alanadi.com:port/klasor/dosya
  http://kullanicikimligi:parola@sunucu.alanadi.com:port/klasor/dosya
Boşluklu yollarda tırnak işareti kullanın.

/f2=<tam-klasör-yolu>
Sağ eşitleme klasörü.
Tam Klasör Yolu formatı için yukarıdaki öğeye bakın.

/pk1=<klasör-yolu>
Sol eşitleme klasörü için SFTP özel anahtar dosya mutlak yolu.

/pk2=<klasör-yolu>
Sağ eşitleme klasörü için SFTP özel anahtar dosya mutlak yolu.

*** Genel Seçenekler ***

/dir=2way | ltor,forced | ltor,verfied | rtol,forced | rtol,verfied
Görev yeni: 2-yönlü, Soldan Sağa (ltor), Sağdan Sola (rtol).
Ltor veya rtol zorunlu veya doğrulanmış oluşundan sonra görülen Tek Yönlü Mod.

/readonly-src=yes|no
Salt Okunur Kaynak Tarafı seçeneği. Sadece 1-yönlü Zorunlu görev için açılabilir.

/deletions=yes|no
Silme seçeneklerini iletir.

/save-disposed-files=yes|no
GoodSync tarafından üzerine yazılan veya silinen dosyaları, _gsdata_'daki _saved_ klasörüne kaydeder.

/temp-dest-file=yes|no
Kopyalama işleminin aniden kesilmesi durumunda dosyanın zarar görmemesi için kaynaktan hedefe kopyalama sırasında geçici dosyalar kullanır.

/check-file-stability=yes|no
Uzak Dosya Sistemleri seçeneğinde Analiz-Eşitleme Dosya Stabilitesini kontrol eder.

/est-req-space=yes|no
Gerekli Boş Alan seçeneklerini hesaplar.

/balloon-msg=none|errors|changes
Baloncuk seçeneklerini gösterir.

*** Filtre Seçenekleri ***

/exclude=<dosya-maskesi>
Filtreyi hariç tutar.
Dosya Maskesi, *.obj veya \klasör\dosya gibi virgülle ayrılmış düzen listesidir.

/include=<dosya-maskesi>
Filtreyi dahil edin.
Dosya Maskesi, *.obj veya \klasör\dosya gibi virgülle ayrılmış düzen listesidir.

/exclude-empty=yes|no
Boş Klasörü hariç tutma seçeneği.

/exclude-hidden=yes|no
Gizli Dosya ve Klasörleri Hariç Tut seçeneği.

/exclude-system=yes|no
Sistem Dosya ve Klasörlerini Hariç Tut seçeneği.

*** Otomatik Seçenekler ***

/autoresolve=no|left|right|newer
Otomatik Çözümleme Çelişme seçeneği: Kopyalama Yok, Sol öncelikli, Sağ öncelikli, Yeni öncelikli.

/limit=<NN>
Çok Fazla Değişmiş Dosya Durumunda Eşitleme Yapmama seçeneği.
NN, 0 - 100 arası bir sayıdır.

/jobtags=yes|no
Görev Etiketlerini Kullan seçeneği.

Pro Sürüm Aktivasyonu

Aşağıdaki seçenekler, kurulum seçenekleridir. Yani GoodSync-Setup.exe kurulum dosyası için özeldir ve GoodSync.exe için değildir.

/orderid=1234567890
/username="John Smith"
Eğer /orderid ve /username seçenekleri belirtilmişse, bu durumda GoodSync Pro otomatik olarak belirtilen Sipariş Kimliği ve Kullanıcı İsmi kullanılarak kurulum sonrasında aktifleştirilmektedir. Bunun çevrimiçi aktivasyon olduğunu, yani GoodSync.exe'nin www.goodsync.com'a ulaşabiliyor olmalıdır.

/proxy="Proksi Kullanıcı İsmi, Proksi Parolası"
Bilgisayarınızdaki çevrimiçi bağlantının parola korumalı proksi gerektirmesi ve sizin /orderid ve /username seçeneklerini kullanıyor olmanız durumunda, bu seçenek kullanarak Proksi Kullanıcı İsmi ve Proksi Parolası belirtilir.

/S
Kurulum dosyasını sessizce çalıştırır, kullanıcıdan girdi istenmez.

Girişim Aktivasyonu
Bir Girişim ortamında GoodSync'in yerleştirilmesi için, yukarda bahsi geçen alımdaki Sipariş Kimliği ve Şirket İsminin parametreleri kullanılarak kurulum ve aktivasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin:

    GoodSync-Setup.exe /S /orderid=0123456789 /name="Şirket İsmi"
Bu, GoodSync kurulum dosyası sessizce çalışacak ve belirtilen Sipariş Kimliği ve Şirket İsmi kullanılarak yazılım aktifleştirmesi denenecektir.

Spesifik Uygulamaların Eşitlenmesi

Bu bölüm, popüler uygulamalar için eşitleme ayarının nasıl yapılacağını açıklamaktadır.

RoboForm.
RoboForm'un son sürümleri, eşitleme görevlerini ayarlayacak ve GoodSync'i otomatik olarak başlatacak RoboForm -> Araçlar -> Veri Eşitleme komutuna sahiptir. Manuel olarak kullanımda, eşitlediğiniz iki bilgisayar arasındaki veya bilgisayar ve USB sürücüsü arasındaki Roboform Verilerim klasörünü RoboForm2Go ile eşitlemelisiniz. Bu bilgisayara özgü dosyalar, eşitlemeden hariç tutulacaktır: license.rfo, cache.rfo, mru.rfo. options.rfo dosyasını dahil edebilirsiniz, RF seçeneklerini içermektedir.

Outlook.
Outlook verilerini içeren Outlook.pst dosyasını eşitler.

Açık Outlook uygulaması, Outlook.pst dosyasını kilitlemekte ve GoodSync'in eşitlemesine izin vermemektedir.
Bu dosyanın kilidinin açılması için Outlook'un kapalı olması gerekmektedir.
Windows Cep telefonunuzu veya Cep Bilgisayarınızı masaüstü bilgisayarla eşitliyorsanız, telefonunuz bağlıyken Outlook.pst dosyası kilitlidir. Outlook.pst'nin kilidinin kaldırılması için telefonunuzu yuvasından çıkartın.

Outlook.pst dosya konumu:
* XP: C:\Documents and Settings\Kullanıcı Adı\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook.
* Vista: C:\Users\Kullanıcı Adı\AppData\Local\Microsoft\Outlook.

Outlook'un Outlook.pst dosyanızı istediğiniz klasöre kaydetmesini şu şekilde sağlayabilirsiniz:
* Outlook.pst'yi standart klasörden istediğiniz klasöre taşıyın.
* Outlook'u başlatın -- Outlook.pst'yi bulamadığını söyleyecektir.
* Outlook, sizden Outlook.pst'nin yerini belirtmenizi isteyecektir. Outlook.pst'nin bulunduğu klasörü seçin.

Outlook Express.
Outlook Express (OE), verilerini OE veri klasöründe yer alan çeşitli dosyalarda saklamaktadır. Bu klasörün yerini bulmak için OE'yi açın ve Araçlar -> Seçenekler -> Bakım -> Saklama Klasörü'ne gidin. eri dosyalarının nerede olduğunu gösterecektir. Bu klasör konumunu değiştirebilirsiniz. Tam klasörü eşitleyin. OE kullandığı dosyaları kilitleyebildiği için, sadece OE kapalı olduğunda eşitlenmektedir.

Windows Mail (Sadece Vista).
Windows Mail veri klasörünü eşitler. Konumu şu şekildedir:
C:\Users\Kullanıcı Adı\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail

Quickbooks.
Quickbooks (QB), tüm verileri Şirketİsmi.QBW formatındaki tek dosyada saklamaktadır. Eşitlenecek dosya budur. Quickbooks yedekleme dosyaları .QBB uzantısına sahiptir. Yerli QB Yedekleme komutu kullanılarak yedekleme yapılması ve ekstra koruma için yedekleme dosyasının da aynı şekilde eşitlenmesi önerilmektedir. Quickbooks, açıldığında QBW'yi kilitlemektedir, eşitleme öncesinde QB'nin kapatılması gerekmektedir. Sadece görüntüleme amacıyla QBW dosyasını açtıysanız ve değişiklik yapma amacını taşımıyorsanız bile, QB yine de bu dosyayı değiştirecektir. *.QBW dosyalarının 2-yönlü eşitlemesi için GoodSync'i kullanmanız mümkün değildir, sadece 1-yönlü eşitleme yapmanız mümkündür.

ACT!
Act, veri dosyalarını kilitlemektedir. ACT'yi kapattığınızda kilitli kalmaktadırlar. Bunun nedeni ACT!'nin çalışmadığı zamanlarda bile aktif olan bir SQL hizmeti kurmasıdır. Bu hizmet, ACT! veri dosyalarını kilitli tutmaktadır. MSSQL ACT! hizmetini geçici olarak durdurarak bu dosyaları eşitleyebiliyor olmalısınız: Başlat/Denetim Masası/Yönetimsel Araçlar/Hizmetler konumuna gidin, "MSSQL$ACT7" (veya benzeri) adlı hizmeti bulun, durdurun, eşitlemeyi gerçekleştirin ve hizmeti tekrar başlatın. Alternatif olarak ACT! dosyalarını eşitlemeden kalıcı olarak hariç tutabilirsiniz.

Ağ Aracılığıyla Klasör Yerleştirilmesi: Eğitim Dokümanları

GoodSync, GoodSync'in çalıştığı bilgisayar üzerine kurulan klasörleri eşitlemektedir.
Klasörün Windows ve diğer program kullanan bir bilgisayara kurulması.

Ağ aracılığıyla bir sürücü yerleştirmenin tam tarifinin yapılması GoodSync kılavuzunun kapsamı dışında kalıyor olsa da, nasıl yapılacağını açıklayan eğitim dokümanlarımız mevcuttur.

Yerel Ağ üzerindeki İki Bilgisayar arasındaki dosyaların eşitlenmesi.
İlk olarak hangi bilgisayarın İstemci, hangi bilgisayarın Sunucu olduğunu belirlemeniz gerekmektedir.
Sunucu bilgisayarında Paylaşımın açılmış olması ve eşitlenecek klasörün Sunucu üzerinde Paylaşımda olması gerekmektedir.
İstemci bilgisayarında GoodSync kurulmuş olmalıdır. İstemci bilgisayarları, Sunucudan paylaşılacak klasörü yerleştirmektedir.
Her iki bilgisayarında aynı Yerel Ağ (LAN) üzerinde olması gerekmektedir.
Genellikle sürekli olarak ağa bağlı olan daha büyük bilgisayar Sunucu olmakta ve her zaman bağlantılı olan küçük bilgisayar da istemci olmaktadır. Masaüstünden Dizüstüne eşitlemede Masaüstü Sunucu, Dizüstü ise İstemci olmaktadır.

1. Sunucu Bilgisayarı üzerindeki Klasörü Paylaştırın (klasör başına bir kez).
Bilgisayarım veya Windows Gezgininde paylaşım için klasörü açın.
Klasöre sağ tuşla tıklayın ve Paylaşım ve Güvenlik'i seçin.
"Ağ üzerinde bu klasörü paylaştırın"'a tıklayın.
Klasörünüze Paylaşım Adı atayın. Bu ad İstemcide gözüken ad olacaktır.
"Ağ kullanıcıları dosyalarımı değiştirebilsin" kutusunu seçin. GoodSync, paylaştığınız klasördeki dosyalarınızı okuyabiliyor ve yazabiliyor olmalıdır.
Tamam'a tıklayın ve Windows'un klasör üzerindeki izinleri ayarlamasını bekleyin.

1a. Sunucu Bilgisayarında tüm Diski paylaştırın (klasörlerin tek tek paylaştırılmasına alternatif).
Sadece tek klasörü değil, tüm diski paylaşmak isteyebilirsiniz, bu durumda eşitlemek istediğiniz tüm klasörler için klasör paylaşım prosedürünü uygulamanız gerekmeyecektir. Şu şekilde uygulama yapılır:
Bilgisayarım'da veya Windows Gezgininde Disk sürücüsünün üzerine sağ tuşla tıklayın,
Paylaşım ve Güvenlik'i seçin,
Bu Klasörü Paylaş'ı işaretleyin.

2. Sunucu İsminizi ayarlayın veya alın (sunucu bilgisayarı başına bir kez uygulanmaktadır).
Sunucu bilgisayarında Bilgisayarım üzerine sağ tuşla tıklayın ve Özellikler'i seçin, sonrasında Bilgisayar Adı sekmesine tıklayın.
Tam Bilgisayar Adı, Sunucu bilgisayarı adını göstermektedir.
Bu isim anlamsızsa, Değiştir tuşuna basarak hatırlayabileceğiniz bir şey ile değiştirin. Genelde bilgisayarlar, kullanan kişiye ve kullanım yerlerine göre adlandırılmaktadır. Örnekler: Scott Dizüstü, Susie Dell.

3. Paylaşılan Klasörü İstemciye Yerleştirin.
Şimdi GoodSync'in kurulu olduğu İstemci bilgisayarına gidin.
Yeni Görev oluşturmak için Görev -> Yeni'yi seçin ve görevi adlandırın.
Sol Gözat butonuna tıklatın ve eşitleme yapılacak İstemci bilgisayarındaki klasörü seçin.
Sağ Gözat butonuna tıklayın. Sunucudan İstemciye yerleştirilecek paylaşılan klasörün girildiği yer burasıdır.
Ağım sekmesini seçin, ağınızda görünen bilgisayarların bir listesini gösterecektir.
Sunucu bilgisayarını seçin, açın ve sunucuda Paylaşmak istediğiniz klasörü seçin.
Tamam'a tıklayın. Göreviniz Analiz ve Eşitleme için hazırdır.
Bilgisayarınız Ağımda hemen görünür olmadıysa, Paylaşılan klasörün direkt adresini \\Sunucu Adı\Paylaşım Adı olarak girmeniz mümkündür. Burada Sunucu Adı Sunucunun Adı, Paylaşım Adı ise paylaşılan klasöre atadığınız isimdir.

İnternet üzerinde iki bilgisayar arasındaki dosyaların eşitlenmesi: Güvenli Değil.
İnternet aracılığıyla ağ diskini yerleştirerek iki bilgisayar arasında (İstemci ve Sunucu) eşitleme yapmaktayız.
- Windows dosya paylaşımı, dosya içeriklerini geçiş halinde şifrelememekte ya da kullandığınız disk paylaşım parolalarını şifrelememektedir. Yani bu yöntem güvenli değildir, zira ağınızı dinleyen üçüncü kişiler şifre ve dosya içeriklerinizi çalabilmektedir.
- Sunucu bilgisayarında bir diski paylaştırın: Windows Gezgininde sürücü üzerine sağ tuşla tıklayın, Özellikler'i seçin, Paylaşım sekmesine gidin ve Ağ Üzerinde Bu Klasörü Paylaş'ı seçin.
- Sunucu bilgisayarınızı port 139 üzerinde bağlantı kabul edebilir hale getirin. Yazılım veya donanım güvenlik duvarına sahipseniz, bu güvenlik duvarını port 139 üzerinde gelen bağlantıları kabul edecek şekilde ayarlayın.
- Bir istemci bilgisayarında aşağıdakini Windows Gezgini adres çubuğuna girin: "\\111.222.333.444\Paylas". Burada 111.222.333.444, Sunucu Bilgisayarının IP adresi, Paylas ise Sunucu Bilgisayarı üzerinde paylaşılan diskin paylaşım adıdır. Paylaştığınız Sunucu klasörünü göreceksiniz.
- İstemci Bilgisayarı üzerinde GoodSync'i başlatın ve eşitleme klasörü yolu olarak yine \\111.222.333.444\Paylas girin. Şimdi eşitleme yapabilirsiniz.

İnternet üzerindeki iki bilgisayar arasındaki dosyaları eşitleyin: Güvenli.
SSH aracılığıyla disk yerleşimini kurmak için iki bilgisayar (İstemci ve Sunucu) arasında eşitleme yapmaktayız.
- Uygun bir SSH sunucusunu Sunucu Bilgisayarına veya Sunucu Bilgisayarı ile yerel ağ üzerinde yer alan bir bilgisayara kurun. Ağ geçici olarak SSH ile ucuz Linux kutu kullanımı da bir seçenektir.
- Uygun bir SSH istemcisini İstemci Bilgisayarına kurun.
- Sunucu Bilgisayarı üzerindeki port 139'a İstemci Bilgisayarı üzerindeki port 139'dan bağlantı kurmak için SSH istemcisini konfigüre edin, yani kastedilen, SSH sunucusunun çalıştığı bilgisayardan görülen Sunucunun IP adresidir.
- İstemciden Sunucuya bir SSH bağlantısı oluşturun.
- Bir İstemci bilgisayarı üzerinde şunu Windows Gezgini Adres çubuğuna girin: "\\127.0.0.1\Paylas". Burada 127.0.0.1, localhost adresidir (yani İstemci Bilgisayarı). Windows Gezgini, İstemci Bilgisayarındaki port 139'a bağlanmaktadır. SSH istemcisi, SSH sunucusu aracılığıyla Sunucu bilgisayarına bu bağlantının bağlantısını yapar.
- İstemci Bilgisayarında diğer diskleri paylaşmanız mümkün değildir, zira bilgisayarda sadece tek bir port 139 bulunmaktadır ve yerel olarak paylaştığınız diskler tarafından alınacaktır. Önemsiz olmayan çözümler, bu kısıtlama için de mevcuttur.

Follow us on Twitter! Follow us on Twitter
Şirket Ödülleri

 

 

 

 

 
 
Ortaklar ve İştirakler Diller Lisans
Telif Hakkı © 1999-2010 - Siber Systems Inc.